سخنان بزرگان درباره‌ی اشتباه

زندگی بدون موسیقی، اشتباه است.((نیچه))  

ذهن و اندیشه مسئول به خطا افتادن بشر است.((نیچه))  

افراطی ترین صورت هیچ انگاری می تواند این دیدگاه باشد كه همه باورها؛ همه چیزی را حقیقی انگاشتن ها، لزوماً به خطا می روند؛ به این علت ساده كه هیچ دنیای حقیقی در كار نیست. چنین است یك ظاهر دورنمایی كه از درون ما سرچشمه گرفته است.((نیچه)) 

كسانی كه دلایل منطقی را به شهود متصل می كنند راه به خطا رفته اند.((نیچه))  

در آمد و شد با دانشمندان و هنرمندان به آسانی مرتكب خطا می شویم، زیرا در پس وجود دانشمندانی جالب توجه، اغلب انسانی میان مایه را می یابیم و در پشت هنرمند میان مایه، اغلب انسانی بسیار جالب توجه.((نیچه))  

مرد و زن در باب یكدیگر اشتباه می كنند و در نتیجه به خویشتن احترام می گذارند و عشق می ورزند (یا درست تر آن است كه بگوییم به آرمان خویش عشق می ورزند). از این رو، مرد به دنبال زنی آرام است، اما زن درست بسان گربه ای كه خوب حفظ ظاهر آرام را تمرین كرده است، بس ناآرام است.((نیچه))  

وظیفه ما پیش از هر چیز آن است كه خود را با دیگری اشتباه نگیریم.((نیچه))  

تحلیل نهایی حقایق انسان چیست؟ خطاهای انكارناپذیر وی.((نیچه))  

عشق، ویژگی والا و پنهان عاشق را آشكار می كند، یعنی همان ویژگی های نادر و استثنایی را و به این ترتیب، معشوق به آسانی در باب ویژگی های معمول او مرتكب اشتباه می شود.((نیچه))  

چه نیك می توانیم حواس خویش را گذرگاهی برای امور سطحی و اندیشه خویش را شهوتی خدایی برای جهش ها و خطاها بدانیم! از همان سر منزل كار دریافته ایم كه ناآگاهی خویش را پاس بداریم تا از خود زندگی لذت ببریم!((نیچه))  

امكان ندارد شما به راه خطا نرفته باشید، اما چرا باز هم آن را حقیقت می پندارید؟((نیچه)) 

اراده یك احساس نیست، بلكه شامل احساس های گوناگون است و نمی توان آن را از اندیشه جدا كرد. در عین حال، اراده یك شور است و كسی كه اراده می كند، به اشتباه اراده را با عمل یكسان می شمرد.((نیچه))  

خدا زن را خلق كرد و از آن زمان دلتنگی رخت بربست، ولی چیزهای دیگر هم با دلتنگی از بین رفت! خلقت زن اشتباه دوم خدا بود.((نیچه))  

درست است كه تایید یافته‌ها، پشتوانه‌ی دانش است، با وجود این، اگر دانشمندان، خود را تنها كسانی بدانند كه حق تایید یافته‌ها را دارند، دچار خطای بزرگی می‌شوند.((آبراهام مازلو))  

ما، بیشتر از شكست‌هایمان می‌آموزیم تا از كامیابی‌ها. بیشتر با دریافتن اینكه چه كاری نباید انجام دهیم، درمی‌یابیم كه چه كاری باید انجام دهیم و شاید كسی كه هرگز مرتكب اشتباهی نشده، هرگز چیزی كشف نكرده است.((ساموئل اسمایلز))  

زمانی هوشمند خواهی بود كه در گفته‌های رئیس خود اشتباهی پیدا كنی و زمانی خردمندی كه از بیان آن بپرهیزی.((جیمز دنت))  

راه رسیدن به خردمندی چیست؟ روشن است؛ به سادگی می‌توان آن را بیان كرد: خطا كردن و خطا كردن و دوباره خطا كردن، ولی كمتر و كمتر و كمتر.((پیت هاین))  

حتی پزشكان در كمال راستی، امانت و پایبندی خود، اشتباه كرده‌اند و می‌كنند.((آنتونی رابینز))  

اینكه شما بگویید همه‌ی گفته‌هایتان از زبان خودتان است، اشتباهی لُپی است. گاهی، گفته‌های شما، ناخودآگاه، همان گفته‌های مادرتان است.((؟))  

به خودتان فضایی برای اشتباه كردن بدهید تا فضایی برای رشد كردن داشته باشید.((ران كافمن))

اشتباه ما در این است كه گمان می‌كنیم تنها داوری دیگران اهمیت دارد نه داوری خودمان.((استیو چندلر))  

اگر انسان، كسی را جز به عمد بكُشد، این خطا كوچكتر از آن است كه او را در جستار زیبایی و نیكی و دادگری و قانون فریب دهد.((افلاطون))  

اگر در این اندیشه باشیم كه برای زندگی كردن، یك دنیا زمان داریم، دچار اشتباه محض شده‌ایم و زمانهای خود را از دست داده‌ایم.((استیو چندلر))  

خطاهایی كه برنده‌ها انجام می‌دهند به مراتب بسیار بیشتر از خطاهایی است كه بازندگان انجام می‌دهند و به همین دلیل است كه آنها برنده‌اند.((اندرو متیوس))  

مردان كامروا همچنان به حركت خود ادامه می‌دهند. آنها اشتباه می‌كنند، ولی دست از كار نمی‌كشند.((گنراد هیلتون))  

اگر برای كامیاب شدن، چیزی وجود دارد كه باید آن را یاد بگیریم، گمان اینكه با اشتباه، آن را یاد بگیریم، بیشتر از این است كه با دوری از اشتباه، آن را یاد بگیریم.((بلر وارن))  

هیچ تاریخی به دور از حب و بغض و اشتباه نیست.((گوته))  

در میان اندوه و خطا و غم، شبنم جوانی را در دل خود نگهدار و بر لبان خود لبخند حقیقت را.((هنری وادزورث لانگ‌فلو))  

ریاضی دان های بزرگی وجود دارند كه در تمرین جمع ساده اشتباه می كنند. این رفتار دلیل بر بی دقتی است و برای هر كسی می تواند پیش بیاید.((فرناندو پسوا))  

بین زندگی انسان و حیوانات هیچ تفاوتی وجود ندارد جز در شكل و شیوه ای كه اشتباه می كند یا خودش را باز نمی شناسد.((فرناندو پسوا))  

خود را بیان كردن همیشه به معنای خطا رفتن است. همواره بر خود آگاه باش؛ خود را بیان كردن برای تو مفهومی جز دروغ گفتن ندارد.((فرناندو پسوا))  

گاهی وقت ها به نظرم می رسد همه چیز نادرست است و زمان فقط فضایی است برای اشتباه گرفتن آرامش؛ چیزی كه برای زمان ناشناخته است.((فرناندو پسوا))  

تا زمانی كه انسان گمان می كند وجودش می تواند برای جلوگیری از خطا و اشتباه مفید باشد باید در پست خود باقی بماند.((آندره موروا))  

بیشتر مردم، باورهای خودشان را با راستی و درستی اشتباه می گیرند.((ادوین هاركنس اسپاینا))  

اشتباهات، دروازه ی ورود به جهان اكتشافات هستند.((جیمز جویس))  

اشتباهات، به روشنی، آنچه را كه برای بهتر كردن خود و درست كردن شرایط، لازم است، به ما نشان می دهند.((پیتر مك ویلیام))  

اگر خطای گذشته را نمی توان جبران كرد، دست كم اثر آن را با مهربانی در حق كسی دیگر می توان از بین برد.((فلورانس اسكاول شین))  

مردم غالباً اشتباهات ما را بسیار آسانتر از خود ما می بینند.((اسپنسر جانسون))  

دگرگونی زندگی، نیازمند زمان و انرژی است و درك این مسئله كه "در سرمایه گذاری زندگی تان اشتباه كرده اید یا نه"، بر دوش خودتان است.((گیل لیندن فیلد))  

ترس، به راستی چیزی نیست، مگر واكنشی محدود كننده كه ما همیشه آن را با سپر بلا اشتباه گرفته‌ایم.((گای فینلی))  

برخی از ما بحث را با مشاجره و بوكس بازی های لفظی اشتباه می گیریم، در حالی كه راههای ظریفانه تر و مؤثرتری برای از بین بردن مقاومت ها وجود دارد.((آنتونی رابینز))  

هر اشتباهی را علتی است.((مثل آفریقائی))  

ممكن است انسان در مورد مسایل دیگران درست قضاوت كند، ولی در مسایل مربوط به خودش به خطا رود. زیرا هنگام قضاوت در امور خودمان، «اراده» به فعالیت پرداخته و «عقل» را از كار می اندازد. از این رو شخص باید با دوست خود مشورت كند.((آرتور شوپنهاور))  

نمی توانید به كودكی بیاموزید كه از خود مواظبت كند، مگر آنكه او را آزاد بگذارید تا برای مواظبت از خود بكوشد؛ ممكن است اشتباه كند، ولی دانایی او از میان همین اشتباهات سرچشمه می گیرد.((ه. وبیچر))  

قبل از آنكه كودك را كتك بزنید، یقین پیدا كنید كه خود، سبب خطای او نبوده اید.((اوستین اومالی))  

خطاهای كودكان به گردن والدین است.((مثل آفریقایی))  

تمام اشتباههای ما درباره مرگ ناشی از این است كه فكر می كنیم درد و رنجی كه ما قبل از مردن می كشیم مربوط به مرگ است. در صورتی كه چنین نیست و تمام درد و رنجها مربوط به زندگی است. زندگی موجب درد و رنج می شود و مرگ، پایان دردهاست.((موریس مترلینگ))  

یك لحظه اشتباه، یك عمر پشیمانی به بار می آورد.((مثل چینی))  

كسی كه همیشه می خواهد اشتباه دیگران را ثابت كند، آنها را از خود دور می سازد.((ناپلئون هیل))  

زمانی كه برنده می شویم، تنها جشن می گیریم و چیز تازه ای نمی آموزیم. شاید این دلیل گرامی داشتن اشتباهات است.((آندره میتوس))  

رفتار شما ارتباطی با ارزش خود شما ندارد. شما وقتی اشتباه می كنید، آدم بدی نیستید؛ تنها مرتكب اشتباه شده اید.((آندره میتوس))  

نشان دوست نیكو آن است كه خطای تو را بپوشاند، تو را پند دهد و رازت را آشكار نسازد.((ابوعلی سینا))  

كسانی كه از حیث استعداد و طبیعت، مافوق دیگران هستند، غالبأ به خطا و گناه نزدیكترند، زیرا هیچ دلیلی ندارد كه استعداد، اشخاص را مافوق یكدیگر قرار دهد.((فرانسوا ولتر))  

تاریخ، تكرار بی پایان خطاهای زندگی است.((لورنس دورل))  

اگر به قلبت گوش كنی و مغزت را به كار اندازی، هرگز اشتباه نمی كنی.((برادلی))  

اشخاص موفق از عمل باز نمی ایستند. اشتباه می كنند، اما دست نمی كشند.((كنراد هیلتون))  

این دیدگاه اشتباه است كه بپنداریم مرد توانا فرزندی مانند خود خواهد داشت.((اُرد بزرگ)) 

اشتباه نیز جزیی از زندگی است، پس وقت خودت را تلف نكن و خودت را برای اشتباههای گذشته سرزنش نكن.((برادلی))  

افراد پست و فرومایه از خطاهای اشخاص بزرگ لذت فراوان می برند.((آرتور شوپنهاور))  

ازدواج مثل اجرای نقشه جنگی است كه اگر انسان یك مرتبه اشتباه كند، كارش تمام شده و دیگر به هیچ وجه جبران نمی شود.((بورنز)) 


مردی كه اشتباه نكند، ارزش كارهای بزرگ را نخواهد داشت.((ادوارد فیلیپس))  

این یكی از تضادهای زندگی ما است كه آدم همیشه كار اشتباه را در بهترین زمان ممكن انجام می دهد.((چارلی چاپلین))  

اگر نسبت به دیگران صبور باشیم، پذیرش خطاهای خودمان ساده تر می شود.((پائولو كوئیلو))  

بزرگترین اشتباه این است كه از اشتباه كردن بترسیم.((آلبرت هیوبار))  

من از اشتباه بیش از موفقیت درس آموختم.((سرهنری دیوی))  

عیب در این نیست كه انسان اشتباه كند، بلكه عیب در این است كه به اشتباه خود پی نبرد.((مثل روسی))  

خطا كردن یك كار انسانی است، اما تكرار آن یك كار حیوانی.((آناتول فرانس))  

اشتباه را درست نكردن، خود اشتباه دیگری است.((كنفوسیوس))  

تجربه نامی است که همه افراد روی اشتباهات خود می گذارند.((اسكاروایلد))  

اگر به راه خطا رفتی از برگشتن مترس.((كنفوسیوس))  

عدالت قابل تربیت [ برای منافع خودمان ] نیست. هر كاری كه انجام دهیم نتیجه آن را می بینیم و خطاهایی كه از ما سر می زند تازیانه ای را به وجود می آورد كه با آن مجازات می شویم.((ویلیام شكسپیر))  

هر آنچه بشر آموخته، از طریق آزمایش و خطا بوده است. انسانها تنها از طریق اشتباه به حقیقت می رسند.((باك مینستر فولر))  

آزمایش و خطا بسیار خوب است، تنها یك عیب دارد: مقدار زیادی از سرمایه ای كه همه ی ما كم داریم، یعنی زمان، در این راه صرف می شود.((آنتونی رابینز))  

شطرنج به شما یاد می دهد كه در زندگی هدفدار و واقع گرا باشید؛ تنها با درست شمردن و پذیرفتن اشتباهات است كه می توانید نقاط ضعف خود را برطرف كرده، استاد خوبی بشوید.((الكساندر آلخین))  

اگر در كارتان موفق نیستید، پدر و مادر خود را سرزنش نكنید، از نالیدن دست بكشید و از خطاهای خود درس بگیرید.((بیل گیتس))  

اگر فكر می كنید آموزگارتان سخت گیر است، بسیار در اشتباه هستید. پس از استخدام شدن متوجه خواهید شد كه رئیس شما خیلی سخت گیرتر از آموزگارتان است؛ چون امنیت شغلی آموزگارتان را ندارد.((بیل گیتس))  

اگر كسی احساس كند كه هرگز در زندگی دچار اشتباه نشده، این بدان معنی است كه هرگز به دنبال چیزهای تازه در زندگیش نبوده است.((آلبرت انیشتین))  

اگر روزی فرا رسید كه هیچ مشكلی برای حل كردن نداشتی بدان كه در مسیر اشتباهی حركت كرده ای.((سوامی ویوكاناندا))  

خطاها، گناهها و ناكامی های بیشتر مردم از نداشتن اراده است.((كاظم زاده ایرانشهر))  

اشتباه را محكوم كن نه آنكه را اشتباه از او سر زده است.((ویلیام شكسپیر))


شگفت آور است، اما حقیقت دارد. ما اغلب زمانی خطاهای دیگران را سرزنش می كنیم كه از آنها سودی نصیب مان نشده است.((الكساندر دوم))  

اگر می خواهید عرض خیابان را طی كنید، یك یا دو درجه تغییر مسیر، آسیبی به شما نخواهد زد. اما اگر می خواهید از عرض اقیانوس بگذرید چند درجه خطا در محاسبه می تواند شما را به دردسر بیندازد.((جان ماكسول))  

سكوت هرگز اشتباه نمی كند.((مثل ژاپنی))  

ما اشتباهات جدیدی را مرتكب نمی شویم؛ تنها اشتباهات گذشته را تكرار می كنیم.((بیل بال هاس))  

اندیشه های صرفاً ذهنی و كلی، منشأ بزرگترین خطاهای بشرند.((ژان ژاك روسو))  

هرگاه دانشمندی برجسته، اما سالخورده بگوید چیزی ممكن است، به احتمال نزدیك به یقین درست گفته است. اما آنگاه كه بگوید چیزی غیر ممكن است، به احتمال زیاد اشتباه می كند.((آرتور چارلز كلارك))  

برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند كه فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند و اگر فرصتی هم به دست آورند حاضر نیستند اشتباه ها و لغزش های آنان را اصلاح و جبران كنند.((ابوعلی سینا))  

من زمانی كه روی حل یك مسأله كار می كنم، هرگز به زیبایی راه‎حل آن نمی اندیشم. من تنها به این می‎اندیشم كه چگونه مسأله را حل كنم. اما بعد از حل مسأله، اگر راه حل به دست ‎آمده زیبا نباشد، متوجه می شوم كه این راه حل اشتباه است.((ریچارد باكمینستر فولر))  

هرگاه به اشتباه خویش پی بردی، بی درنگ گامهایی برای درست كردن آن بردار.((دالای لاما))  

شاید ناپلئون اشتباه می كرد كه می گفت كشور ما، كشور دكان دارها است؛ انگلستان امروز به كشور دروازه بان ها شباهت دارد.((تام استاپارد))  

انسان به دور از اشتباه و خطا است؛ بخشاینده خدا است.((الكساندر پوپ))  

زندگی، میدان ادامه ی راه اشتباه نیست؛ هر گاه پی به ناراستی راه خود بردیم باید به ریشه و بن پاكی خویش باز گردیم، نه آنكه با اشتباهی دیگر آن را ادامه دهیم كه برآیند آن، از دست دادن همه عمر است.((ارد بزرگ))  

بزرگترین اشتباهی كه كسی مرتكب می شود، ترسیدن همیشگی از اشتباه كردن است.((هوپارد))  

ازدواج، زودش اشتباهی بزرگ و دیرش اشتباه بزرگتری است.((مثل فرانسوی))  

حق، حق است؛ حتی اگر همه مخالف آن باشند و اشتباه، اشتباه است؛ حتی اگر همه موافق آن باشند.((ویلیام پن))  

دوام ازدواج یك قسمت آن از روی محبت است و نُه قسمتش از روی چشم پوشی از خطا.((مثل اسكاتلندی))  

ازدواج مثل اجرای یك نقشه جنگی است كه اگر در آن تنها یك اشتباه صورت بگیرد، جبرانش غیر ممكن خواهد بود.((بورنز))  

در حقیقت، موفقیت نتیجه ی یك درصد كار است كه خود از 99 درصد خطا به وجود آمده است.((سوشیرو هوندا))  

اگر كسی یك بار به تو خیانت كرد، این اشتباه او است و اگر كسی دوبار به تو خیانت كرد، این اشتباه تو است.((دالایی لاما))  

اگر دوست تو مرتكب خطایی شد، از دوستی او صرفنظر مكن؛ زیرا كه انسان در معرض خطا است. تا می توانی دوست برای خودت آماده كن نه از برای مالت.((فیثاغورث))  

سكوت هرگز اشتباه نمی كند و هر چه طولانی تر باشد، بهتر قضاوت می كند.((مثل هندی))  

اگر تنها از امید انتظار معجزه داری، در اشتباهی؛ امید باید با حركت همراه باشد.((محمد اقبال))  

هرگز مرتكب این اشتباه نمی شوم كه با كسانی كه برای نظرشان احترامی قایل نیستم، بحث كنم.((ادوارد گیبون))  

هنگامی كه دشمنت در حال اشتباه كردن است، در كارش وقفه نینداز.((ناپلئون بناپارت))  

بزرگترین اشتباه و چاله ی زندگی یك [ فرد ] زیاده خواه در آن است كه پیش از كسب آمادگی لازم، پشت میز مدیریت بنشیند.((ارد بزرگ))  

دو اشتباه بسیار بزرگ وجود دارد: یكی اینكه قبل از موعد اقدام به عمل كنیم و دیگری اینكه فرصت مناسب را از دست بدهیم.((پائولو كوئیلو))  

خطا و خرافه هیچ گاه به آن اندازه كه لباس دانش بر تن آن باشد خطرناك و زیان بخش نخواهد شد.((جورج سارتن))  

خطایی عظیم تر از این ممكن نیست كه تصور رود آنچه اخیراً نوشته شده همواره كاملتر است؛ كه آنچه جدیداً نوشته شده پیشرفتی است بر آنچه پیش تر نوشته شده؛ كه هر تغییری به معنای پیشرفت است.((آرتور شوپنهاور))  

خطا پدید آورنده ی حقیقت است.((گوستاو لوبون))  

هر وقت می بینم مردم در امری با من هم عقیده اند یقین می كنم كه در آن خصوص به خطا رفته ام.((لاروشفوكو))  

انسان، محل اشتباه و فراموشكاری است.((بنجامین فرانكلین))  

دانش از خطا به دور است، اما دانشمندان همواره خطا می كنند.((آناتول فرانس))  

من هفتصد بار اشتباه نكردم، من یك بار اشتباه نكردم. من زمانی موفق شدم كه هفتصد راهی را كه موفقیت آمیز نبود اصلاح كردم. هر گاه راهی را كه عمل نمی كرد حذف كردم راهی را پیدا كردم كه كار می كرد.((توماس ادیسون))  

از اشتباهات خود شرمنده نشوید و آن را جرم ندانید.((كنفسیوس))  

بی مایگی و بدكاری پاینده نخواهد بود. گیتی رو به رشد پویندگی است. با نگاهی به گذشته می آموزیم كه آدمیان، اشتباهاتی همچون برده داری، همسر سوزی و ... را رها كرده اند. خردورزی! آدمی را پاك خواهد كرد.((اُرد بزرگ))  
اشتباه فرصتی است [ برای این ] كه هوشمندتر باشیم.((هنری فورد))  

بسیاری از افراد خوب موفقیت را می بینند. برای من موفقیت با تكرار خطا و درون بینی آن به دست می آید. در حقیقت، موفقیت حاصل یك درصد كار است كه خود از 99 درصد خطا به دست آمده است.((سوشیرو هوندا))  

جوانی اشتباه است، كهولت، مبارزه و پیری پشیمانی.((دیزرائیلی))  

بهترین راه برای اثبات صفای ذهنی ما نشان دادن خطاهای آن است؛ نهر آبی كه ناپاكیهای بستر خود را نمایش می دهد به ما می فهماند كه آب، پاك و صاف است.((الكساندر پوپ)) 

خطا اگر ندانسته انجام شود اشتباه است و اگر دانسته، تبهكاری است.((برتولت برشت)) 


اگر بازده كار من خوب بود كه دیگر، انتقادهای انجام شده نسبت به من اهمیتی نداشت و اگر نتیجه راندمان كاری من غلط و اشتباه می شد، حتی اگر ده فرشته آسمانی هم قسم می خوردند كه عملكرد من درست و صحیح بوده باز هم كسی باور نمی كرد و نمی پذیرفت.((آبراهام لینكلن))  

در این دنیا تنها راه استفاده از گذشته این است كه با حوصله و تامل به بررسی و تجزیه و تحلیل اشتباهات گذشته بپردازیم و دیگر آن را تكرار نكنیم و از اشتباهات گذشته درس عبرت بگیریم و پس از آن فراموششان كنیم.((دیل كارنگی))  

بزرگترین خطای پزشكان این است كه صرفاً به مداوای جسم بیمار اقدام می كنند، بدون اینكه لحظه ای هم به فكر در مان روح برآیند. در حالی كه جسم و فكر با هم هستند و نمی توان آنها را از هم تفكیك كرد و به طور جداگانه درمان نمود.((افلاطون))  

كسی كه خطا نمی كند و ناكام نمی شود، چه بسا هرگز حركت نمی كند و به جلو نمی رود.((جان ماكسول))  

مهم نیست كه هدفهای انسان در حوزه هنر، كسب و كار، مذهب، ورزش یا ارتباط با مردم قرار دارند. تنها راه پیشرفت این است كه خطاها در مراحل اولیه باشند، انسان خطا را بپذیرد و در اثر خطا كردن، پس نزند و پیش برود.((جان ماكسول))  

در علم، همیشه خطا بر صواب مقدم است.((هوراس وال پل))  

كسی كه اشتباه نكند، پیشرفت هم نمی كند.((تدی روزولت))  

بزرگترین اشتباه زندگی هر كس این خواهد بود كه از اشتباه بترسد.((آلبرت هوبارد))  

تقریبا همه خطاهای ما بیشتر از راههایی كه برای پوشاندن آنها پیدا می كنیم قابل بخشش هستند.((فرانسوا روشفوكو))  

هر قدر كه می توانی از اشتباهات دیگران درس بیاموز؛به تنهایی، وقت برای انجام همه آنها نخواهی داشت.((آلفرد شین ولر))  

شكست بیش از موفقیت آموزنده است؛ كسی كه هیچگاه اشتباه نمی كند، هرگز به جایی نمی رسد.((راكفلر))  

خطاهای دیگران را، چون خطاهای خود تحمل كن.((فنلن))  

خشم، گرفتن انتقام اشتباه دیگران از خودمان است.((الكساندر پوپ))  

عشق، خطای آشكار فرد در تمایز یك آدم عادی از دیگر آدمهای عادی است.((جرج برنارد شاو))  

اگر می خواهید شما را دوست بدارند، اشتباهات خود را بیش از نیكی های خود بگویید.((بارون لیتون))  

كسی كه معلومات جامع درباره ادبیات دارد، مطابق با قواعد فضیلت اخلاقی رفتار می كند و می تواند به جایی برسد كه از خطا و لغزش به دور بماند.((كنفوسیوس))  

مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم می ریزند و از آنها غولی به وجود می آورند كه نامش تقدیر است.((جان اولیورهاینر))  

بهتر است دوباره سوال كنی، تا اینكه یك راه اشتباه بروی.((مثل آلمانی))  

خطا كردن و آن را اصلاح ننمودن، خود به منزله ارتكاب خطای دیگری است.((كنفوسیوس)) 

خطاهای بشری اول رهگذر، بعد میهمان و چندی نمی گذرد كه صاحبخانه می شوند.((فرانسوا ولتر))


حقیقت را دوست بدار، ولی اشتباه را عفو كن.((فرانسوا ولتر))  

در بطن هر اشتباه، حقیقتی نهفته است.((؟))  

اشتباه می تواند حتی از یك شكاف بگذرد، ولی حقیقت در یك دروازه گیر می كند.((؟))  

بخت و اقبال اصطلاحی است كه ضعفا به كار می برند و عذر و بهانه ای برای ارتكاب هر نوع اشتباه است. افراد توانا و خردمند به وجود سرنوشت باور ندارند.((راسفور))  

پوزش خواستن پس از اشتباه زیباست، حتی اگر از یك كودك باشد.((اُرد بزرگ))  

سعادتمند كسی است كه از هر اشتباه و خطایی كه از او سر می زند، تجربه ای جدید به دست آورد.((سقراط))  

وقتی همه با من هم عقیده می شوند، تازه احساس می کنم که اشتباه کرده ام.((اسکار وایلد))

منبع: سایت ره پو


دل نوشته های من - چشمان ِ بسته یکشنبه 5 بهمن 1393
عمر گر خوش گذرد، زندگی نوح کم است یکشنبه 5 بهمن 1393
روزی که آهنگ هر حرف ، زندگی ست شنبه 4 بهمن 1393
دل نوشته های من - زمانِ خداگونه چهارشنبه 24 دی 1393
بی محبت هیچ کاری بر نمی آید مرا سه شنبه 23 دی 1393
باران و رود دوشنبه 22 دی 1393
دل نوشته های من - ذرات عشق یکشنبه 14 دی 1393
یک برنامه ی مطمئن یکشنبه 14 دی 1393
دل نوشته های من - ساحل امن خدا یکشنبه 30 آذر 1393
صبـح صادق نـدمد تـا شب یلدا نرود یکشنبه 30 آذر 1393
الاغ ساده لوح جمعه 7 آذر 1393
پیگیر و سخت کوش باش چهارشنبه 21 آبان 1393
ناگهان چقدر زود ، دیر می‌شود! دوشنبه 19 آبان 1393
حرف ِ حساب شنبه 17 آبان 1393
دل نوشته های من - اقیانوس ِ مهربانی شنبه 3 آبان 1393
من چه سبزم امروز شنبه 3 آبان 1393
دل نوشته های من - از جنس ِ خاک و خدا یکشنبه 27 مهر 1393
آرامش در اعتماد به خداست یکشنبه 27 مهر 1393
ذهن ما باغچه است چهارشنبه 26 شهریور 1393
دل نوشته های من - هیس !!! چهارشنبه 26 شهریور 1393
آجر نادانی سه شنبه 25 شهریور 1393
زلال کودکی چهارشنبه 29 مرداد 1393
دل نوشته های من - هر گردی گردو نیست سه شنبه 21 مرداد 1393
عرصه ی تقلید شنبه 18 مرداد 1393
چیزی به اسم آگاهی شنبه 18 مرداد 1393
دل نوشته های من - بذر نشاط جمعه 17 مرداد 1393
رقص آرام - دیوید اِل. وِدِر فورد پنجشنبه 16 مرداد 1393
قطره هایی را که با هم می روند چهارشنبه 15 مرداد 1393
دل نوشته های من - یه دنیا آرامش چهارشنبه 15 مرداد 1393
کشتزار دل چهارشنبه 1 مرداد 1393
لیست آخرین پستها
Change Language
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
نظرسنجی
    کدام بخش از مطالب بیشتر مورد توجه تان قرار گرفت؟


خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید: همان لحظه ای که تصور میکنی به آخر دنیا رسیده ای ؛ درست در نقطه آغاز هستی.