سخنان بزرگان درباره ی اعتماد

بی اعتمادی، سنگ محكی برای یقین پیدا كردن از وجود طلاست.((نیچه))  

خودستایی مایل است كه به وسیله ی شما اعتماد به خود را بیاموزد. او از نگاههای شما تغذیه می كند و در دستهای شما تعریف و تمجید نسبت به خود را می بلعد.((نیچه))  

هنر معاشرت با انسانها عمدتاً بر مهارتی استوار است (نیاز به آموزشی طولانی دارد) كه به كمك آن قادریم غذایی را كه به طبخ آن هیچ اعتمادی نداریم بپذیریم و آن را ببلعیم.((نیچه)) 

نیاز به كسب اطمینان در برابر نوسان هول انگیز ثروت باعث می شود در برابر مرد ثروتمند و صاحب نفوذی كه آماده است تا سكه ای طلا پرتاب كند دستهای آزاده ترین مرمان هم دراز شود.((نیچه))  

نه اینكه دیگر به من دروغ نمی گویی، بلكه چون دیگر به تو اعتماد ندارم، این موضوع برایم تكان دهنده است.((نیچه))  

اطمینان و باور، چیزی نیست كه آن را در بیرون از خود بجوییم و به سوی آن، دست دراز كنیم.((آنتونی رابینز))  

ترس، شك و تردید و نبود اطمینان و باور، هرگز نتایج چندان گهرباری ندارند و نخواهند داشت.((آنتونی رابینز))  

به یاد داشته باشید، باور، اطمینان و قطعیت، یك مهارت و توانایی است كه هرچه بیشتر آن را تمرین كنید، هر بار می‌توانید با سادگی بیشتری به آن دست یابید.((آنتونی رابینز))  

اطمینان، باور و قطعیت، مانند تیغ دولبه‌ای است كه می‌تواند نتایج وارونه و ناسازگاری ایجاد كند.((آنتونی رابینز))  

اگر بر این باورید كه فرد باهوشی هستید، سبب آن، این است كه چارچوبهای مرجع روشنی را در ذهن خود، پویا می كنید كه این احساس اطمینان را نیرو می بخشد.((آنتونی رابینز)) 

به هیچ شوهری و هیچ زنی و هیچ یاری اعتماد نیست كه اعترافات آدمی را بشنود.((والت ویتمن))  

كسی كه خود را بزرگ می پندارد، اعتماد چندانی ندارد كه همنوعانش او را بزرگ شمارند. او می ترسد نظری كه درباره ی خود دارد با نظرهایی تركیب شود كه همنوعان اش نسبت به او دارند.((فرناندو پسوا))  

هر كس اطمینان به دست آورد كه همنوعان اش او را ارزشمند می شمارند، هراسی از آنها به دل راه نمی دهد.((فرناندو پسوا))  

هیچ پیروزی ای آینده ی ما را در نظر ما مشخص نمی سازد و نمی تواند باعث اعتماد ما به آینده ی دور و درازی باشد.((آندره موروا))  

فن و هنر پیری آن است كه انسان سالخورده خود را به منزله ی تكیه گاه زندگانی و به منزله ی مرد مورد اعتماد نسل های آینده قرار دهد، نه اینكه خود را در برابر جوانان به منزله ی یك دشمن و رقیب نمایان سازد.((آندره موروا))  

مدیر واقعی و حقیقی به بشریت اعتماد نمی كند، اما به چند تن از مردان به تمامی اعتماد می كند.((آندره موروا))  

در دنیا عده ی اندك شماری یافت می شوند كه می توان به آنها اعتماد كرد؛ باید گشت و اینها را یافت.((آندره موروا))  

در ادبیات نیز مانند عشق نمی توان به گزینش دیگری اعتماد كرد. باید كه مؤمن و معتقد و وفادار باشیم نسبت به آنچه كه طبع و اندیشه ی ما می پسندد.((آندره موروا))  

یك عشق بزرگ، به موجودات بسیار ساده قدرت و قابلیت تیزهوشی، از خودگذشتگی و اعتماد و اطمینان خاص می بخشد.((آندره موروا))  

امید و رویای یك مرد عمل این است كه در زمانهای بی نهایت دشوار و در موارد پیچیده و سخت، نسبت به ادراك حیوانی و هوش فطری خویش اطمینان خاطر كامل به دست آورد.((آندره موروا))  

برای اینكه بتوانم در مسیر زندگانی با اطمینان خاطر گام بردارم و عمل كنم، میل فوق العاده ای دارم كه بدانم چگونه می توان بین حقیقت و غیر حقیقت، راست و دروغ و درستی و نادرستی تفاوت قایل شد.((دكارت))  

برنامه ریزی برای آینده، نگرانی و عدم اعتماد را كاهش می دهد.((اسپنسر جانسون))  

چه نیكو است كه آدمی مورد اعتماد باشد.((جان اشتاین بك))  

باید صحرا را دوست داشت، اما هرگز كاملاً به آن اعتماد نكن؛ چون صحرا محك مردان است. هر گام آنها را احساس می كند و كسی را كه سربهوا و گیج باشد خواهد كشت.((پائولو كوئیلو))  

گرفتاری این دنیا از این است كه نادان از كار خود اطمینان دارد و دانا از كار خود مطمئن نیست.((برتراند راسل))  

بی نظمی در كار بدتر از بی خبری از آن است. در كار های زندگی باید به خود اعتماد داشت و بس.((بنجامین فرانكلین))  

كسی كه به پشتكار خود اعتماد دارد، ارزشی برای شانس قایل نیست.((مثل ژاپنی))  

مردمان را عیب نهانی آشكار مكن كه ایشان را رسوا كنی و خود را بی اعتماد.((سعدی))  

به همه اعتماد داشتن خطرناك است، به هیچ كس اعتماد نداشتن خطرناكترین است.((آبراهام لینكلن))  

تمام وعده ها و نویدهای دنیا فریبی بیش نیست و بهترین دستور زندگی این است كه اعتماد به نفس داشته باشی و در پرتو سعی و تلاش خود به مقامی برسی.((میكل آنژ))  

هر چقدر كارتان را بهتر انجام دهید، خودتان را بیشتر دوست خواهید داشت و اعتماد به نفس تان نیز بیشتر خواهد شد.((برایان تریسی))  

راحت طلبی، دشمن شماره یك شهامت و اعتماد به نفس است.((برایان تریسی))  

در هر زمینه ای هر چه بیشتر یاد بگیرید و دانش خود را بالا ببرید، اعتماد به نفس تان نیز بیشتر می شود.((برایان تریسی))  

ایستادگی در برابر سختی ها در شما اعتماد به نفس ایجاد می كند و توانایی شما را نیز افزایش می دهد.((برایان تریسی))  

عقل بی عاطفه خطرناك است و عاطفه بدون عقل، قابل اعتماد نیست. آدم كامل آن است كه هم عقل دارد و هم عاطفه.((ویلیام تن))  

هر چه بیشتر بر بار حافظه بیفزایید، حافظه تان قویتر می شود و هر چه بیشتر به آن اعتماد كنید، قابل اعتمادتر می گردد.((توماس دوكوئین))  

در برخی از موارد، فریب خوردن بهتر از بی اعتمادی است.((سرنگ))  

هرگز به احساساتی كه در برخورد اول با كسی پیدا می كنید نسنجیده اعتماد نكنید.((آناتول فرانس))  

كسی كه به خود اطمینان دارد به تعریف كسی احتیاج ندارد.((گوستاولوبون))  

اگر به كسی اعتماد نداری از او دوری كن.((ناپلئون بناپارت))  


كودكان اعتماد می كنند، زیرا هرگز شاهد خیانت نبوده اند. معجزه آنگاه رخ می دهد كه این اعتماد را در نگاه پیری فرزانه ببینیم.((بوبن))  

افراد و مدیرانشان برای اطمینان از انجام درست كارها به میزانی سخت كار می كنند كه هرگز وقت ندارند ببینند آیا كارهای درست را انجام می دهند یا نه.((استفان كاوی))  

بهترین دستور زندگی این است كه اعتماد به نفس داشته باشید.((میكل آنژ))  

هرگز این چهار چیز را در زندگیت نشكن: اعتماد، قول، رابطه و قلب؛ زیرا اینها وقتی می شكنند صدا ندارند، اما درد بسیاری دارند.((چارلز دیكنز))  

به پزشك خود ایمان داشته باشید و به گفته هایش، كه جز دارویی شفا بخش نیست، اعتماد كنید و جرعه ی تلخ او را با خاطری آسوده سركشید.((جبران خلیل جبران))  

آرامش و اطمینان، بهترین موفقیت است.((اوستن))  

پیروزی های كوچك به اعضای كم استعدادتر تیم كمك خواهد كرد تا اطمینان كسب كرده و موفق شوند.((جان ماكسول))  

اگر كسی با اطمینان به سمت رویاهایش به پیش برود و بكوشد تا آنچنان زندگی كند كه همیشه تصورش را كرده است، با چنان موفقیتی به آنها خواهد رسید كه در زمانهای عادی، دست نایافتنی به نظر می رسد.((هنری تورئو))  

هیچ میزان توانایی شخصی نمی تواند عدم اطمینان را جبران كند.((واین اشمیت))  

تنها، كسی كه هنر دارد و كاری از او ساخته است می تواند به فردای خویش اطمینان كند.((سعید نفیسی))  

به شخصی كه به هیچ كس اعتماد ندارد اطمینان نداشته باشید!((ویلیام شكسپیر))  

در وجود مردم به دنبال عیب نگرد كه رسوایشان كنی و خودت را بی اعتماد.((سعدی))  

اگه خدا تو رو لبه ی پرتگاه برد بهش اعتماد كن؛ یا تو رو از پشت می گیره، یا بهت قدرت پرواز می ده.((؟))  

اعتماد به نفس ضرورتاً تضمین كننده ی موفقیت نیست، اما عدم اعتماد به نفس به یقین باعث شكست می شود.((آلبرت بندورا))  

به آدمها اعتماد كن تا با تو صادق باشند.((رالف والدو امرسون))  

نشاط و خوشدلی، اعتماد به نفس شما را تقویت و زندگی را دلپذیرتر می سازد و باعث می شود كه اطرافیان شما شادی بیشتری را احساس كنند. خوشدلی به معنی خوش خیالی و فرار از مشكلات نیست، بلكه نشانه ی هوش و ذكاوت شما است.((آنتونی رابینز))  

عشق، عشق می آفریند. عشق، زندگی می بخشد. زندگی، رنج به همراه دارد. رنج، دلشوره می آفریند. دلشوره، جرات می بخشد. جرات، اعتماد می آورد. اعتماد، امید می آفریند. امید، زندگی می بخشد. زندگی، عشق به همراه دارد و عشق، عشق می آفریند.((ماركوس بیكل))  

همیشه به خود اعتماد داشته باشید. اگر یك بار كاری را با موفقیت انجام داده باشید، باز هم می توانید.((آنتونی رابینز))  

آنچه فرد تحصیلكرده را از فرد خودآموخته مشخص می سازد، وسعت دانش نیست، بلكه مراتب گوناگون نیروی حیات و اعتماد به نفس است.((میلان كوندرا))  

آیا شما موفق خواهید بود؟ بله حتما، بله حتما! با اطمینان نود و هشت درصد و هشت و سه چهارم درصد.((دكتر سوئز)) 


دی رفت و باز نیامد، فردا را اعتماد نشاید، حال را غنیمت دان كه دیر نپاید.((خواجه عبداله انصاری))  

بالاترین پیمانی كه می توانیم با دوست خود ببندیم این است: "بیا تا ابد اعتماد بین ما حاكم باشد."((رالف والدو امرسون))  

با رشد یقین و اطمینان، شادمانی رشد می یابد و با رشد شك و تردید، تنش، بی قراری و بدبختی. شك و تردید در نهایت به رنج و عذاب و نگرانی می انجامد.((اشو))  

پنج چیز است كه پنج چیز از آن نزاید: دلی كه خانه ی غرور است كانون محبت نشود. یاران دوران فرومایگی، نكوخویی ندانند و تنگ نظران ره به بزرگی نبرند. حسودان بر جمال و كمال جز به چشم كین ننگرند و دروغگویان از كسی وفا و اعتماد نبینند.((گوته))  

هیچ كس به تصویر نقاش اعتماد نمی كند، اما مردم عكس را باور می كنند.((انس آدام))  

بزرگترین موفقیت عبارت است از اعتماد یا سازش كامل بین اشخاص صمیمی.((رالف والدو امرسون))  

تمام چیزی كه در این زندگی لازم دارید بی خبری و اعتماد به نفس است و موفقیت حتمی است.((مارك تواین))  

به خویشتن اعتماد كن، آنگاه راه زندگی را خواهی یافت.((گوته))  

به آدم اعتماد كنند، بهتر از آن است كه به آدم محبت كنند.((جرج مك دونالد))  

هرگز فواید بلندمدت قابل اعتماد بودن را دست كم نگیرید.((جان ماكسول))  

قابل اعتماد بودن چیزی فراتر از پذیرش مسئولیت است. پذیرش مسئولیت باید با قضاوت درست همراه باشد.((جان ماكسول))  

اگر كسی پیوسته دستور كارش این باشد كه منافع خودش را مقدم بر منافع تیم بداند، غیر قابل اعتماد بودن خود را ثابت می كند.((جان ماكسول))  

قابل اعتماد بودن فراتر از توانمندی تنها است.((جان ماكسول))  

زیانبارترین احساس پس از شكست، از دست دادن اعتماد به نفس و مشكوك شدن به توانایی و صلاحیت خویش است.((جان ماكسول))  

زندگی برای هیچ كس آسان نیست. اما كه چه؟ باید پشتكار و از همه مهمتر اعتماد به نفس داشته باشیم. باید باور كنیم كه هر یك برای انجام كاری استعداد داریم و آن كار باید انجام شود.((ماری كوری))  

هر بار كه در برابر ترس می ایستید، قدرت، شهامت و اعتماد به نفس پیدا می كنید. باید كاری را انجام دهید كه فكر می كنید نمی توان انجام داد.((النور روزولت))  

اگر خود به خویشتن اعتماد ندارید، دیگران هم به شما اعتماد نخواهند كرد.((جان ماكسول)) 

كاركنان لغزش های صادقانه را تحمل می كنند، اما اگر به اعتمادشان آسیب برسانید، دیگر به سختی می توانید اعتماد آنها را به دست آورید. می توان سر رئیس را شیره مالید، اما نمی توان سر همكاران و زیردستان را شیره مالید.((مدیر عامل پپسی كولا))  

كاركنان لغزش های اتفاقی را به شرطی كه بر اساس توانایی رهبر باشد و او را در حال رشد و بالندگی ببینند، می بخشند. اما به كسانی كه در منش خود مرتكب لغزش می شود اعتماد نمی كنند.((جان ماكسول))  

بزرگترین توانایی، قابل اعتماد بودن است.((كورت برگ وال))


به هیچ دسته كلیدی اعتماد نكنید بلكه كلید سازی را فرا بگیرید.((آنتونی رابینز))  

اعتماد به تدریج می آید و یكجا می رود.((موار دفاست))  

عشق همیشگی است، این ما هستیم كه ناپایداریم. عشق متعهد است و مردم عهد شكن، عشق همیشه قابل اعتماد است، اما مردم نیستند.((لئوبوسكالیا))  

به همه عشق بورز، به تعداد كمی اعتماد كن و به هیچ كس بدی نكن.((ویلیام شكسپیر)) 

جایی كه اعتماد نیست، سخن بیهوده است.((فرانتس كافكا))  

از ارسطو پرسیدند بهترین سخن كدام است؟ در پاسخ گفت : آنچه موافق عقل باشد، گفتند پس از آن چیست؟ گفت : سخنی كه شنونده بپذیرد، گفتند بعد از آن چه؟ گفت : سخنی كه از سرانجام آن اطمینان داشته باشیم كه ضرری متوجه ما نخواهد ساخت، گفتند بعد از آن چیست؟ گفت : اگر سخن یكی از این سه شرط را نداشته باشد از صدای چهارپایان پست تر است.((از قابوسنامه))  

معمولاً به گدایان و بینوایان كه ریزه خواران دیگرانند، چند شاهی می دهیم و گمان می كنیم به آنها كمك كرده ایم، نمی دانیم كه با این كار، آنها را بدبخت تر و رشته گدایی را به گردنشان محكم تر می سازیم. چه خوب [ بود ] اگر حس اعتماد و استقلال را كه در آنها به خواب رفته بیدار می كردیم و راه زندگی را پیش رویشان می گذاشتیم.((لردآویبوری))  

نداشتن انعطاف یكی از بدترین نقطه ضعف ها است. می توانید بیاموزید كه شتابزدگی را كنار بگذارید، ترس را با اعتماد به نفس و تنبلی را با نظم و انظباط جایگزین كنید. اما برای سرسختی و انعطاف ناپذیری ذهن پادزهری وجود ندارد. این خصلتی است كه باعث می شود شخص با دست خویش گور خود را بكند.((؟))  

رایزنی كه كار اجرایی می كند، قابل اعتماد نیست.((اُرد بزرگ))  

مردی كه ادعا می كند، دیگر اعتقادی به عشق ندارد؛ كسی است كه دیگر عشق به او اعتمادی ندارد.((مارس كرانشه))  


دل نوشته های من - چشمان ِ بسته یکشنبه 5 بهمن 1393
عمر گر خوش گذرد، زندگی نوح کم است یکشنبه 5 بهمن 1393
روزی که آهنگ هر حرف ، زندگی ست شنبه 4 بهمن 1393
دل نوشته های من - زمانِ خداگونه چهارشنبه 24 دی 1393
بی محبت هیچ کاری بر نمی آید مرا سه شنبه 23 دی 1393
باران و رود دوشنبه 22 دی 1393
دل نوشته های من - ذرات عشق یکشنبه 14 دی 1393
یک برنامه ی مطمئن یکشنبه 14 دی 1393
دل نوشته های من - ساحل امن خدا یکشنبه 30 آذر 1393
صبـح صادق نـدمد تـا شب یلدا نرود یکشنبه 30 آذر 1393
الاغ ساده لوح جمعه 7 آذر 1393
پیگیر و سخت کوش باش چهارشنبه 21 آبان 1393
ناگهان چقدر زود ، دیر می‌شود! دوشنبه 19 آبان 1393
حرف ِ حساب شنبه 17 آبان 1393
دل نوشته های من - اقیانوس ِ مهربانی شنبه 3 آبان 1393
من چه سبزم امروز شنبه 3 آبان 1393
دل نوشته های من - از جنس ِ خاک و خدا یکشنبه 27 مهر 1393
آرامش در اعتماد به خداست یکشنبه 27 مهر 1393
ذهن ما باغچه است چهارشنبه 26 شهریور 1393
دل نوشته های من - هیس !!! چهارشنبه 26 شهریور 1393
آجر نادانی سه شنبه 25 شهریور 1393
زلال کودکی چهارشنبه 29 مرداد 1393
دل نوشته های من - هر گردی گردو نیست سه شنبه 21 مرداد 1393
عرصه ی تقلید شنبه 18 مرداد 1393
چیزی به اسم آگاهی شنبه 18 مرداد 1393
دل نوشته های من - بذر نشاط جمعه 17 مرداد 1393
رقص آرام - دیوید اِل. وِدِر فورد پنجشنبه 16 مرداد 1393
قطره هایی را که با هم می روند چهارشنبه 15 مرداد 1393
دل نوشته های من - یه دنیا آرامش چهارشنبه 15 مرداد 1393
کشتزار دل چهارشنبه 1 مرداد 1393
لیست آخرین پستها
Change Language
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
نظرسنجی
    کدام بخش از مطالب بیشتر مورد توجه تان قرار گرفت؟


خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید: همان لحظه ای که تصور میکنی به آخر دنیا رسیده ای ؛ درست در نقطه آغاز هستی.