سخنان بزرگان درباره‌ی پدر و مادر

خانه، بدلی برای بطن مادر؛ مسكنی كه زمانی برای انسان امن ترین و آسایش بخش ترین مكان بوده است و برای همیشه آرزوی آن را دارد.((زیگموند فروید))  

ضعیف ترین وجه هر كتاب كلاسیك در این است كه به گونه ای ژرف به زبان مادری نویسنده اش نوشنه شده است.((نیچه))  

بیشتر بزهكاران چنان به سراغ كیفرهایشان می روند كه مادران به سراغ كودكانشان. صدها بار بزه كرده اند، بی آنكه عواقب ناگوار آن را احساس كنند. به ناگهان كشفی روی می دهد و پشت سرِ آن كیفر از راه می رسد.((نیچه))  

آسودگی، مادر هر روانشناسی است؛ آنگاه آیا هر روانشناسی تباهی است؟((نیچه))  

پدر و پسر بیش از مادر و دختر، نسبت به یكدیگر ملاحظه كارند.((نیچه))  

هیچ مادری هرگز در ژرفای دل خویش تردید نمی كند كه با كودك خود صاحب كسی شده است و هیچ پدری نیست كه از حق خویش بگذرد و فرزند را تسلیم ارزش گذاری و مفاهیم خویش نكند.((نیچه))  

پدر و مادر ناخواسته فرزند خویش را شبیه خود می كنند و نام "تربیت" را بر آن می گذارند.((نیچه))  

مادر، آنچه را فرزندش به زبان نمی‌آورد، می‌فهمد.((مثل كلیمی))  

خرده‌گیری فرزندانتان، به این چَم نیست كه شما پدر و مادر بدی هستید؛ بلكه به این چَم است كه شما پدر و مادر آنها هستید؛ به همین آسودگی!((ران كافمن))  

اگر پدران و مادران می‌فهمیدند كه از پس هر دوره‌ی تلخی، دوره‌‌ای شیرین در راه است، شاید ازدواج‌ها پابرجاتر می‌بود.((آل پاچینو))  

اگر بچه‌ای با تایید و ستایش پدر و مادر خود زندگی كند، خواهد آموخت كه خود را دوست داشته باشد.((دوروتی نولته))  

بسیاری از ما در بیشتر زمان‌ها، خودمان گوش فرا نمی‌دهیم، بلكه به بانگ درون‌فكن مادر یا پدر یا بانگ نهاد و بانگ افرادی كه توانمندند و به بانگ سنت‌ها گوش فرا می‌دهیم.((آبراهام مازلو))  

پدر و مادر، زمانی در برابر فرزندان خود ناتوان هستند كه به گفته‌ها و رفتارشان باور ندارند و زمانی، استوار و نیرومند و رُك برخورد می‌كنند كه به خود باور دارند.((آبراهام مازلو))  

پدر و مادری كه خود درباره‌ی ارزش‌ها سردرگم هستند، بیشتر، از فرزندان خود می‌ترسند و هرگز نه آنها را تنبیه می‌كنند و نه از انجام كارهای نادرست بازمی‌دارند.((آبراهام مازلو))  

پدر و مادر نمی‌توانند از فرزندان خود چیزی بسازند و این بچه‌ها هستند كه خویشتن را می‌سازند.((آبراهام مازلو))  

بهترین تركیبی كه هر پدر و مادری می‌توانند داشته باشند، پدری است كه در پشت چهره‌ی قاطع خود، مهربان باشد و مادری كه در پشت چهره‌ی مهربانش، قاطع باشد.((دبورا استنتن))  

جوانی، زمانی است كه شما پدر و مادر خود را بابت هر چیزی گناهكار می‌دانید و پختگی، زمانی است كه می‌آموزید همه‌ی گناه‌ها به گردن بی‌تجربگی نسل جوانتر است.((جرج برنارد شاو))  

قلب مادر به اندازه‌ای گسترده است كه همیشه می‌توانید بخشش و گذشت را در آن بیابید.((اونوره دو بالزاك))  

من یك مادر عادی نبودم. البته هیچ‌گاه با فرستادن بچه‌هایم به مدارس شبانه‌روزی، آنها را از سر‌ِ خودم باز نكردم یا برای نمونه، هیچ‌گاه برایشان شیرینی نپختم. البته شیرینی را می‌شود خرید، ولی عشق را هرگز.((راكوئل ولش))  

نقطه‌ی عطف، جایی است كه دیگر از حالت مادر و دختر، خارج و به افرادی بالغ و دوست یكدیگر تبدیل می‌شوید.((ژامه لی كوریش))  

بیشتر مادرها به‌ گونه ی غریزی، فیلسوف هستند.((هریت بیچراستو))  

نخستین پیشه ی من این است كه مادر خوبی باشم.((فی داناوی))  

بهترین راهی كه یك پدر یا مادر می‌تواند توجه فرزندش را جلب كند، این است كه با آرامش به گفته هایش گوش دهد.((لین اولین هاوس))  

مادر، گرانبهاترین دارایی یك ملت است و به اندازه ای ارزش دارد كه می‌توان گفت، جامعه زمانی به اوج می‌رسد كه بتواند از كار و كردارهای مادر پشتیبانی كند.((الن كی))  

بنا نیست فرزندان ما همیشه از آن ما باشند. آنها در آینده، شوهران و همسران اشخاص دیگر و پدر و مادر نوه‌هایمان خواهند بود.((مری. س. كالدرون))  

اگر مادری، گونه ای پیشه باشد كه برای جامعه دارای ارزش بسیار است، پس باید این نكته را بپذیریم كه می‌بایست حق و حقوق مادران مورد توجه قرار گیرد.((باربارا آن میكولسكی)) 

هر مادری می‌تواند به راحتی از پس كار چند كارمند مسئول كنترل ترافیك هوایی برآید.((لیزا آلتر))  

مادر، واسطه‌ای‌ است كه از راه آن، كودك نورسیده وجود خود را به صورت یك انسان اجتماعی دیگرگون می‌كند.((بیتا رانك))  

هنگامی كه مادر می‌شوید، حتی در دنیای گمان‌تان هم تنها نیستید. با فرزندانتان و همه ی كسانی كه در زندگی شما نقش دارند، ارتباط دارید. مادرها همیشه باید دوبار بیندیشند؛ یك‌بار برای خودشان و یك بار برای فرزندشان.((سوفیا لورن))  

برای مادری كه تنها فرزندش در كنارش نیست، دنیا با اشخاص مهربانش، ویرانه و بیابانی بیش نیست.((الیزابت گاسكل))  

قدرت نفوذ هیچ‌كس بر ما به اندازه‌ی مادر نیست.((سارا ژوزفا هال))  

نخستین بخشش خدا به انسان، زندگی ا‌ست. دومین، عشق مادری و سومین، فهم و شناخت است.((مارك پیرسی))  

نویسندگی، نخ ارتباط میان پدر و فرزند است.((كریستین بوبن))  

آنچه فرزند درباره ی پدر می اندیشد مهم نیست؛ چگونه پدر بودن مهم است.((گوته))  

مادر، شاهكار طبیعت است.((گوته))  

هیچ دلبستگی ای نیست كه روزی به نفرت مبدل نشود؛ حتی مهر مادری.((گوته))  

انسان می تواند همسرش را انكار كند، اما پدر و مادرش را نه.((فرناندو پسوا))  

پدر و مادر هرگز نباید فرزندان خود را به داشتن پیشه ای وادار كنند.((فلورانس اسكاول شین))  

در قبال پدر و مادر خود، كمی احترام و بخشندگی داشته باشید.((ریچارد تمپلر))  

آسمان، مادر مهربانی است كه اگر نبود، زمین از تشنگی و خشكی می‌مرد.((چارلز رابرت داروین))  

آسمان، پدر و مادر طبیعت است و انسان، فرزند آن دو.((ارسكین كالدول))  

پدر و مادر، بیشتر، آنچنان سرگرم پرورش فیزیكی كودكان هستند كه شكوه پدر یا مادر بودن را از دست می‌دهند. درست همان گونه كه شكوه درختان با جمع كردن برگها از زیر آنها از بین می رود.((مارسلین كاكس))  

راهی برای مادر بی كم و كاست بودن نیست، ولی میلیونها راه برای مادر خوب بودن وجود دارد.((جیل چرچیل))  

پدر و مادر زندگی می كنند تا به كودكان بیاموزند، همچنین باید آنچه را كودك به آنها می آموزد، فرا بگیرند. كودك می‌تواند مطالب [ =جستارهای ] زیادی به آنها بیاموزد.((آرنلد بنت)) 

مادر، تابلوی آفریدگار است.((پابلو پیكاسو))  

شما وظیفه دارید در برابر پدر و مادر خود، با ادب، سنجیده، شكیبا و دارای روحیه ی همكاری باشید.((ریچارد تمپلر))  

تكرار، مادر مهارت است.((آنتونی رابینز))  

از قمار دوری كن؛ زیرا قمار بازی كار شیطان، كودك حرص و آز، برادر بی عدالتی و بالاخره پدر فرومایگی است.((جورج واشنگتن))  

خطاهای كودكان به گردن والدین است.((مثل آفریقایی))  

پدران و مادران، دور اول زندگی فرزندشان را صرف آموزش راه رفتن و صحبت كردن آنها می كنند و بقیه دوران كودكی، كارشان این است كه آنها را بنشانند و ساكتشان كنند.((رابریت تانر))  

نیكوكاری در مرحله شروع تا اندازه ای زحمت دارد و هر اندازه قدم بیشتری در این راه برداریم، توانایی ما زیادتر خواهد شد. گویی كارهای خوب، مادرانی هستند كه به مرور زمان فرزندان زیادی از آنها متولد می شوند.((لرد آویبوری))  

برخی از پدر و مادرها همه چیزشان را صرف فرزندانشان می كنند، به جز وقت خود.((موریس سایتر))  

دست استاد خویش را ببوس، چون او هم پدر است هم پرورنده خرد.((اُرد بزرگ))  

استاد، پرورنده روان است و پدر و مادر، پرورش دهنده جان.((عنصرالمعالی))  

از سفر كرده، ارزش سرزمین مادری را بپرس.((ارد بزرگ))  

پدر و مادر، زندگیشان را با فروتنی به فرزند می بخشند.((اُرد بزرگ))  

اولین درسی كه پدر و مادر باید به فرزندان خود بیاموزند، راستی و درستی است.((آرتور شوپنهاور))  

میهمانی های فراوان از ارزش آدمی می كاهد، مگر دیدار پدر و مادر.((اُرد بزرگ))  

جز مرگ را هیچ كسی از مادر نزاد.((فردوسی))  

اگر نسل جوان نمی داند كه به كجا می رود، بدین معناست كه با پدران خود فرقی نكرده است.((؟))  

من نمی دانم پدر بزرگم كه بوده، اما به این نكته بیشتر اهمیت می دهم كه بدانم نواده او چه كسی خواهد شد.((آبراهام لینكلن))  

پول، مادر صلح و پدر جنگ است.((؟))  

وای بر پدری كه فرزند را نتیجه سوء عمل خود ببیند.((حجازی))  

كمال زن در مادر بودن است. زنی كه مادر نباشد موجود ناقصی است.((اونوره دو بالزاك))  

با پدر و مادرت چنان رفتار كن كه از فرزندان خود توقع داری.((سقراط))  

بسیاری از استعدادهای بشری در نتیجه بیخبری و نادانی پدر و مادر از میان می رود. بسا كودكانی كه ممكن بود اگر ایشان را آزاد بگذارند و دنبال فنی بفرستند، مردان بزرگی در فنّ خود بشوند و اما استبداد رأی و یك نوع خودخواهی كه در مربیان و راهنمای ایشان بوده، آنها را بر رشته ای راهنمائی كرده است كه با كمال بی میلی و اكراه آن را پذیرفته اند.((سعید نفیسی))  

تنها مادر و پدر خواسته های فرزند را بی هیچ چشم داشتی بر آورده می سازند.((اُرد بزرگ))  

تار و پود روح مادر را از مهربانی بافته اند.((رالف والدو امرسون))  

فكر می كنم بهترین كاری كه در تمام دوران حیاتمان انجام می دهیم، در چهار دیواری منزل مان صورت می گیرد. پس همه ی پدرها و مادرها، در هر شرایطی كه باشند می توانند روحیه ی خدمت را در روح فرزندانشان حك كنند تا فرزندان آنها با این باور رشد كنند كه می توانند در دنیا دگرگونی به وجود آورند.((استفان كاوی))  

پیش از آنكه شما متولد بشوید، پدر و مادر شما هم جوانان پرشوری بودند و تا به آن اندازه كه اكنون به نظر شما می رسد، موجب آزردگی خاطر نبودند.((بیل گیتس))  

اگر در كارتان موفق نیستید، پدر و مادر خود را سرزنش نكنید، از نالیدن دست بكشید و از خطاهای خود درس بگیرید.((بیل گیتس))  

آشپزی در رستورانها با غرور و شأن شما در تضاد نیست. پدر بزرگ های ما در مورد این كار نظر دیگری داشتند، از نظر آنها این كار، یك فرصت بود.((بیل گیتس))  

مادر، فردی نیست كه به او تكیه كنیم، بلكه كسی است كه ما را از تكیه كردن به دیگران بی نیاز می سازد.((دوروتی كانفیلد فیشر))  

انسان از مادر، آزاد آفریده شده است.((ژان ژاك روسو))  

هنر بهتر از ملك و مال پدر.((مثل فارسی))  

مادر، یگانه موجودی است كه حقیقت عشق پاك را می شناسد.((اونوره دو بالزاك))  

سیاست، پدر و مادر ندارد.((مثل فارسی))  

زیاد خوردن پدر ِدردها و كم خوردن پدر ِدرمانها است.((؟))  

نه تنها كسب دانش، بلكه «تكرار» نیز مادر یادگیری و تربیت است.((ژان پل))  

مرد دانشمندی مانند ابن سینا در هیچ دانشگاهی درس نخوانده بود؛ پیش پدر و چند آموزگار گمنام تحصیل كرده بود، اما با ذوق و شوق و همتی كه داشت در هجده سالگی همه دانشهای روزگارش را نیك می دانست.((از كتاب معجزه ایرانی بودن))  

اگر مادر نباشد، جسم انسان ساخته نمی شود و اگر كتاب نباشد، روح انسان پرورش نمی یابد.((پلوتارخ))  

صالح ترین فرزندان آنهایی هستند كه با اعمال خود باعث افتخار پدر و مادر خود شوند.((ویكتور هوگو))  

آینده ی كودكان بسته به تربیت پدر و مادر است.((ویكتور هوگو))  

عشق منطقی؛ این ویژه ی كسانی است كه نگران این مسئله هستند كه آیا طرف مقابل شان در آینده پدر یا مادر خوبی برای فرزندانشان خواهد شد؟ عشقی كه مبتنی بر منافع و دورنمای مشترك است؛ پایبند به اصول منطق و خردگرایی و همبستگی برای اهداف و منافع مشترك.((پراگما))  

مادر، جلوه حق است، رضایت خدا است؛ باید خدا را خشنود نگاه داشت.((آناتول فرانس)) 

برگزیدن پدر و مادر، دست خود انسان نیست، اما برگزیدن مادرشوهر و مادر زن دست خود انسان است.((پرل پاك))  

در زمان خرید پارچه حاشیه ی آن را خوب نگاه كن و در زمان ازدواج درباره ی مادر عروس تحقیق كن.((مثل آذربایجانی))  

از زمان كودكی، پدر و آموزگار مدرسه برای ما تكرار می كنند كه خیانت، نفرت انگیزترین چیزی است كه می توان تصور كرد. اما خیانت كردن چیست؟ خیانت، از صف خارج شدن و به سوی نامعلوم رفتن است.((میلان كوندرا))  

هیچ گاه در زندگی نمی توانید محبتی بهتر، بی پیرایه تر و حقیقی تر از محبت مادر خود بیابید.((اونوره دو بالزاك))  

دوست، پیوندی است پدر و پسر را؛ او مهمترین نقطه ی عطف آنها است.((فرانتس كافكا)) 

پدر و مادرت تنها جسم تو را متولد می سازند نه روحت را.((اشو))  

نبوغ، خود به تنهایی به همان اندازه قادر است اندیشه های ناب تولید كند كه یك زن به تنهایی می تواند طفلی به دنیا آورد. شرایط بیرونی باید نبوغ را بارور سازند و نقش پدر را برای فرزندش ایفا كنند.((آرتور شوپنهاور))  

درسهایی كه بر زانوی مادر آموخته شده و آموزش هایی كه پدر داده، همراه با داستانهای شیرینی كه در كنار بخاری به گوش رسیده، یادگارهای شیرینی است كه هرگز به طور كامل از یاد نمی رود.((لامنه))  

سرپرستانی كه از ارزش سربازی می كاهند و پدر و مادرانی كه مانع میهن داری فرزندان خویش می شوند، به كشورشان پشت كرده اند.((اُرد بزرگ))  

فرزند نانجیب، آتش عمر پدر است.((اُرد بزرگ))  

هیچ گلی عطر، رنگ و زیبایی مادر را ندارد.((ارنست همینگوی))  

ای مهر مادری كه مقدس ترین محبتها هستی، زبان زمینی ما ناتوان از وصف عظمت آسمانی تو است.((وباهاروف))  

عشق پدر امنیت، ملاطفت، نازكی، نرمی، شادی و رغبت است كه بدو، خیرات عزت و همه بدیها ذلت و زوال یافته اند.((افلاطون))  

یك مادر خوب به صد استاد و آموزگار می ارزد.((ژرژ هربرت))  

آینده اجتماع در دست مادران است. اگر جهان به میانجیگری زن گرفتار شود، تنها اوست كه می تواند آن را نجات دهد.((ابوفور))  

می روند در قبرستان و فریاد می زنند كه تمام اینها نوكران پدر من بوده اند؛ كیست كه بلند شود و تكذیب كند.((مثل تازی))  

مردی را در نظر بگیرید كه در غربت و دور از خویشاوندان و خانواده خود زندگی می كند. چنین مردی به طور حتم نیاز به نوعی دلبستگی دارد تا جای علاقه پدر و برادرش را بگیرد. اینجاست كه عشق می آید و این گونه مزایا را به او تقدیم می كند.((ناپلئون بناپارت))  

هر جوانی باید انتقادپذیری را بیاموزد؛ چرا كه ممكن است روزی در آینده پدر یا مادر شود.((؟))  

تاك را از خاك خوب و دختر را از مادر خوب و اصیل انتخاب كنید.(( مثل چینی))  

منبع: سایت ره پو


دل نوشته های من - چشمان ِ بسته یکشنبه 5 بهمن 1393
عمر گر خوش گذرد، زندگی نوح کم است یکشنبه 5 بهمن 1393
روزی که آهنگ هر حرف ، زندگی ست شنبه 4 بهمن 1393
دل نوشته های من - زمانِ خداگونه چهارشنبه 24 دی 1393
بی محبت هیچ کاری بر نمی آید مرا سه شنبه 23 دی 1393
باران و رود دوشنبه 22 دی 1393
دل نوشته های من - ذرات عشق یکشنبه 14 دی 1393
یک برنامه ی مطمئن یکشنبه 14 دی 1393
دل نوشته های من - ساحل امن خدا یکشنبه 30 آذر 1393
صبـح صادق نـدمد تـا شب یلدا نرود یکشنبه 30 آذر 1393
الاغ ساده لوح جمعه 7 آذر 1393
پیگیر و سخت کوش باش چهارشنبه 21 آبان 1393
ناگهان چقدر زود ، دیر می‌شود! دوشنبه 19 آبان 1393
حرف ِ حساب شنبه 17 آبان 1393
دل نوشته های من - اقیانوس ِ مهربانی شنبه 3 آبان 1393
من چه سبزم امروز شنبه 3 آبان 1393
دل نوشته های من - از جنس ِ خاک و خدا یکشنبه 27 مهر 1393
آرامش در اعتماد به خداست یکشنبه 27 مهر 1393
ذهن ما باغچه است چهارشنبه 26 شهریور 1393
دل نوشته های من - هیس !!! چهارشنبه 26 شهریور 1393
آجر نادانی سه شنبه 25 شهریور 1393
زلال کودکی چهارشنبه 29 مرداد 1393
دل نوشته های من - هر گردی گردو نیست سه شنبه 21 مرداد 1393
عرصه ی تقلید شنبه 18 مرداد 1393
چیزی به اسم آگاهی شنبه 18 مرداد 1393
دل نوشته های من - بذر نشاط جمعه 17 مرداد 1393
رقص آرام - دیوید اِل. وِدِر فورد پنجشنبه 16 مرداد 1393
قطره هایی را که با هم می روند چهارشنبه 15 مرداد 1393
دل نوشته های من - یه دنیا آرامش چهارشنبه 15 مرداد 1393
کشتزار دل چهارشنبه 1 مرداد 1393
لیست آخرین پستها
Change Language
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
نظرسنجی
    کدام بخش از مطالب بیشتر مورد توجه تان قرار گرفت؟


خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید: همان لحظه ای که تصور میکنی به آخر دنیا رسیده ای ؛ درست در نقطه آغاز هستی.