سخنان بزرگان درباره‌ی پشیمانی و تأسف

به جاست از سر حسرت آه بكشیم كه برخی با استعدادشان می توانند ژرفترین ادراك ها را از احساس های خویش بیرون آورند، حال آنكه افرادی مانند ما با تردید رنج آور و تلاش های مداوم می تواند به آن راه پیدا كند.((زیگموند فروید))  

فرزانه ترین انسانها برای آسایش خاطر من چنین گفته اند: دریغا كاش امروز نیز چنین می بود! زیرا شر بهترین نیروی انسان است.((نیچه))  

براستی؛ ای كاش جنون شان را حقیقت نام بود، یا وفاداری و یا عدالت؛ اما دریغ كه فضیلت شان در خدمت دراز زیستن و آسودگی نكبت بار است.((نیچه))  

عشق همچون تعطیلات است: با لذت تدارك دیده می‌شود، با رنج تجربه می‌شود و از سر افسوس از آن یاد می‌شود.((شی ویلیامز))  

می‌بایست به روشی زندگی كنید و به گونه‌ای با مسائل و دشواری‌هایتان روبرو شوید كه در پایان زندگی، با افسوس نگویید، ای كاش چنین و چنان كرده بودم.((آنتونی رابینز))  

افسوس كه نمی توان كسانی را كه از پیش در خود احساسی نیافته اند، به درجه ای بالاتر از راستی و درستی رسانید.((كریستین بوبن))  

هر شك و تردیدی تأخیرهای خاص خود را به همراه دارد و ایام، با افسوس بر روزهای از دست رفته می گذرد.((گوته))  

لذتی كه هنر بر ما ارزانی می دارد، نیازمندیم و چون به گونه ای هنر ما نیست، نه وجهی می پردازیم و نه تاسف می خوریم.((فرناندو پسوا))  

من هیچ جمله ی اسف باری را نمی شناسم كه بتواند انسانیت بشر را تمام و كمال افشا كند.((فرناندو پسوا))  

آه! جوان ها! افسوس كه شما قیمت و بهای وقت را نمی دانید!((گوته))  

افسوس گذشته را خوردن و به امید آینده به سر بردن نادرست است؛ باید از این لحظه بیشترین بهره را برد.((جین وبستر))  

افسوس، كه همه ی ما مانند شركت كنندگان در مسابقه ی اتومبیل رانی هستیم. هیجان اول شدن، باعث می شود كه آسیب های وارده بر خود و دیگران را نبینیم.((مك ملین))  

زیان را به ثروتی كه از راه نادرست به دست آمده است، برتری دهید؛ زیرا اولی، شما را زمان كوتاهی می آزارد و دومی، شما را تا ابد پشیمان می كند.((چیلو))  

اگر بخواهید، می توانید هر گونه احساس بیزاری، افسوس و خشم را از خود دور كنید.((ریچارد تمپلر))  

بر گامهای برداشته شده و بر مرگهای رخ داده، نباید افسوس خورد.((هرمان هسه))  

بله گفتن از روی ترس، چیزی جز پشیمانی در بر ندارد.((گای فینلی))  

كار بد بهتر آنكه انجام نپذیرد، چه پشیمانی آورد. كار نیك بهتر آنكه انجام گردد، چه كس از انجام آن پشیمانی نخورد.((بودا))  

آنچه كس از كردنش پشیمان گردد، نیك نیست و پادافراه [ =سزای ] وی شیون و چهره‌ی اشكبار باشد. آن كرده‌ی نیك است كه كس از آن پشیمانی نخورد و پادافراه آن شادمانه و شادمان نبیند.((بودا))  

حقیقت پشیمانی، ابری تیره است كه بر اندیشه سایه می‌افكند.((جبران خلیل جبران))  

دردناك ترین امور زندگی دو چیز است: یكی درد ناشی از انضباط و دیگری درد ناشی از تاسف؛ درد تاسف به مراتب سنگین تر است.((؟))  

می گویند زمان می گذرد. افسوس كه چنین نیست؛ این ما هستیم كه می گذریم و زمان، باقی می ماند.((هانری دابسن))  

یك لحظه اشتباه، یك عمر پشیمانی به بار می آورد.((مثل چینی))  

تاسف، ابر سیاهی است كه آسمان ذهن آدمی را تیره می سازد، در حالی كه تاثیر جرایم را از بین نمی برد.((جبران خلیل جبران))  

پشیمانی، اولین گام برای پوزش است.((ارد بزرگ))  

بیكاری نه تنها موجب پریشانی فكر و ناراحتی خیال است، بلكه كدورت و پشیمانی همیشگی و باطنی پدید می آورد.((فریدریش شیلر))  

كسی كه خرد ندارد، همواره از كرده های خویش پشیمان و در رنج است.((فردوسی))  

تاسف خوردن، جبران قرض را نمی كند.((مثل آمریكایی))  

چرا كسی از كاری پشیمان گردد كه یكبار دیگر هم از آن پشیمان شده است؟((؟))  

اگر با خونسردی گناهان كوچك را مرتكب شویم، روزی می رسد كه بدترین گناهان را هم بدون خجالت و پشیمانی انجام می دهیم.((؟))  

نیمه اول زندگی صرف انتظار كشیدن برای نیمه دوم می شود و نیمه دوم با حسرت خوردن بر نیمه اول می گذرد.((؟))  

تبعید، تنهـا یـك مفهوم جغرافیـایی نیست، بلكـه بیشتر یـك مفهوم درونی، عاطفی و فرهنگی است. تبعید، حسرت خواستن هـایـی است كه در حیرت نتوانستن ها پرپر می شوند و می سوزند ... و تبعیدی، كسی است كه تنها از پشت شیشـه های اشك، میهن و مجبوب خویـش را به یاد می آورد.((علی میرفطروس))  

افسوس كه جویندگان خرد اندكند. باید كه به سخن دانندگان راه جست و باید جهان را كاوش نمود و از هر كسی دانشی آموخت و یك دم را هم برای آموختن نباید از دست داد.((فردوسی))  

افسوس كه پیش بینی های بشر در كار آینده، ناگزیر از رخ دادن نیست و حتی درباره ی یكی از آنها هم نمی توان به گونه ای روشن و ثابت، حكم نمود. بسا كه یك عمر آرزو در یك لحظه، نابود گردیده است!((مَثَل چینی))  

بر سر دوراهی های زندگی گاهی اتفاق می افتد كه عاطفه و وظیفه با هم تماس پیدا می كنند؛ كسانی كه از عاطفه پیروی كنند، همیشه از خود شادمانند، اما مردمی كه در این گونه از مراحل، تبعیت عقل و وجدان را ترجیح داده و انجام وظیفه نمایند، غالبأ از كرده ی خود پشیمان هستند.((فرانسوا ولتر))  

زن و فرزندان خود را از كسب دانش و پرورش باز مدار تا غم و اندوه بر تو راه نیابد و در آینده پشیمان نگردی.((پندنامه آذرآباد))  

از كارهایی كه كرده ام پشیمان نیستم، تنها از كارهایی كه انجام نداده ام پشیمانم.((اینگرید برگمن))  

ازدواج كردن و ازدواج نكردن هر دو موجب پشیمانی است.((سقراط))  

بیست سال بعد، بابت كارهایی كه نكرده ای بیشتر افسوس می خوری تا بابت كارهایی كه كرده ای. بنابراین، روحیه تسلیم پذیری را كنار بگذار، از حاشیه امنیت بیرون بیا، جستجو كن، بگرد، آرزو كن و كشف كن.((مارك تواین))  

كسانی كه راهنمایی های خیرخواهانه را به رایگان نمی پذیرند، در نهایت ناگزیر خواهند شد ندامت را به بهایی گزاف بخرند.((لرد آویبوری))  

پشیمانی برای كارهایی كه انجام داده ایم، با مرور زمان كم می شود؛ اما برای كارهایی كه انجام نداده ایم همیشگی است.((سیدنی هاریس))  

هر عیش و لذتی را كه در دنیا می بینید، دارای رنج و زحمت است و اگر همان زمان برای ما زحمت ایجاد نكند، در آینده اسباب دردسر می شود. فقط دو لذت وجود دارد كه هرگز نتیجه ناگوار و پشیمانی دربر ندارند: نیكی كردن به مردم و انجام وظیفه.((ژان ژاك روسو))  

به هر عشق ناكام! به آتش پر شرار و بی دریغ دوزخ! ای كاش چیزی بدتر می شناختم كه بتوانم بدان سوگند یاد كنم!((گوته))  

چه سبك سرانه است برای انسان كه بر فرصتهای گذشته افسوس بخورد و دل بسوزاند.((آرتور شوپنهاور))  

ما چنان زندگی می كنیم كه گویی همواره در انتظار چیزی بهتر هستیم، حال آنكه اغلب آرزو می كنیم كه ای كاش گذشته باز گردد و بر آن حسرت می خوریم.((آرتور شوپنهاور))  

جوانی اشتباه است، كهولت، مبارزه و پیری پشیمانی.((دیزرائیلی))  

قلب شما در سكوت و آرامش به اسرار روزها و شبها شناخت می یابد، اما گوشهایتان در حسرت و آرزویند كه آوای چنین شناختی را كه بر قلبهایتان فرود می آید، بشنوند.((جبران خلیل جبران))  

زندگی را نباید تنها با پول سنجید. من از این كه بكارم و دیگران درو كنند ناراحت نیستم. زمانی باید تاسف خورد كه بكاریم و كسی درو نكند.((چارلز گودیِر))  

به حال كسانی كه نمی توانند از كارشان به هیجان بیایند، تاسف می خورم. اینها نه تنها هرگز راضی نمی شوند، بلكه هرگز به چیز ارزشمندی دست پیدا نمی كنند.((والتر كرایسلر))  

كسی كه بیشترین تلاش خود را می كند، هرگز پشیمان نمی شود.((جرج هالاس))  

خیلی كم اتفاق می افتد كه نسبت به آنچه داریم احساس رضایت و خشنودی كنیم و در عوض، همیشه برای آنچه كه نداریم تاسف می خوریم و غصه دار هستیم.((آرتور شوپنهاور)) 

اندیشه كردن كه چه گویم به از پشیمانی خوردن كه چرا گفتم.((سعدی))  

سه نوع دوستی است كه در همه جا پر سود و با ارزش است و سه نوع دوستی دیگر هست كه زیان آور و باعث پشیمانی است : دوستی با كسانی كه در دوستی خود پایدار و با وفا هستند و با كسانی كه درستكار و راستگویند و با آنان كه تجربه بسیار دارند، سودمند است، ولی دوستی و رفاقت با چاپلوسان، ریاكاران و یاوه گویان موجب بدبختی و رسوایی است.((كنفوسیوس))  

ای پسر، مراقب باش كه به خاموشی عادت كنی. من از سكوت هیچ گونه شرمسار نشدم، لیكن بسیار وقت سخن گفتم و پشیمانی بردم.((لقمان))  

زندگی دو نیمه است : نیمه اول در انتظار نیمه دوم و نیمه دوم در حسرت نیمه اول.((اسپنسر جانسون))  

كسی كه پند ارزان را رد كند، طولی نمی كشد كه پشیمانی را با بهای زیادی خریداری خواهد كرد.((مثل فرانسوی))  

همه می خواهند بشریت را عوض كنند، ولی افسوس هیچ كس در این اندیشه نیست كه خود را عوض كند.((لئو نیكولایویچ تولستوی))  

خشم با دیوانگی آغاز می شود و با پشیمانی پایان می پذیرد.((فیثاغورث))  

یك بار پشیمان نشدم از اینكه چرا نگفتم، ولی بارها پشیمان شدم از آنچه گفتم.((؟))  

عشق یعنی هرگز پشیمان نشدن.((اریش سكال))  

چه بسا آن كه به ظاهر آراسته و مایه حسرت شماست، درمانده و محتاج دلداری و یاری شما باشد.((حجازی)) 

آزادی هیچ وقت انتظار ما را نمی كشد، ما باید در بدست آوردنش، از دل و جان دریغ نكنیم. چون در هیچ جایی از زوایای تاریخ سراغ نداریم كه آزادی و دموكراسی، سهل و آسان به دست آمده باشد.((رالف والدو امرسون))  

منبع: سایت ره پو


دل نوشته های من - چشمان ِ بسته یکشنبه 5 بهمن 1393
عمر گر خوش گذرد، زندگی نوح کم است یکشنبه 5 بهمن 1393
روزی که آهنگ هر حرف ، زندگی ست شنبه 4 بهمن 1393
دل نوشته های من - زمانِ خداگونه چهارشنبه 24 دی 1393
بی محبت هیچ کاری بر نمی آید مرا سه شنبه 23 دی 1393
باران و رود دوشنبه 22 دی 1393
دل نوشته های من - ذرات عشق یکشنبه 14 دی 1393
یک برنامه ی مطمئن یکشنبه 14 دی 1393
دل نوشته های من - ساحل امن خدا یکشنبه 30 آذر 1393
صبـح صادق نـدمد تـا شب یلدا نرود یکشنبه 30 آذر 1393
الاغ ساده لوح جمعه 7 آذر 1393
پیگیر و سخت کوش باش چهارشنبه 21 آبان 1393
ناگهان چقدر زود ، دیر می‌شود! دوشنبه 19 آبان 1393
حرف ِ حساب شنبه 17 آبان 1393
دل نوشته های من - اقیانوس ِ مهربانی شنبه 3 آبان 1393
من چه سبزم امروز شنبه 3 آبان 1393
دل نوشته های من - از جنس ِ خاک و خدا یکشنبه 27 مهر 1393
آرامش در اعتماد به خداست یکشنبه 27 مهر 1393
ذهن ما باغچه است چهارشنبه 26 شهریور 1393
دل نوشته های من - هیس !!! چهارشنبه 26 شهریور 1393
آجر نادانی سه شنبه 25 شهریور 1393
زلال کودکی چهارشنبه 29 مرداد 1393
دل نوشته های من - هر گردی گردو نیست سه شنبه 21 مرداد 1393
عرصه ی تقلید شنبه 18 مرداد 1393
چیزی به اسم آگاهی شنبه 18 مرداد 1393
دل نوشته های من - بذر نشاط جمعه 17 مرداد 1393
رقص آرام - دیوید اِل. وِدِر فورد پنجشنبه 16 مرداد 1393
قطره هایی را که با هم می روند چهارشنبه 15 مرداد 1393
دل نوشته های من - یه دنیا آرامش چهارشنبه 15 مرداد 1393
کشتزار دل چهارشنبه 1 مرداد 1393
لیست آخرین پستها
Change Language
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
نظرسنجی
    کدام بخش از مطالب بیشتر مورد توجه تان قرار گرفت؟


خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید: همان لحظه ای که تصور میکنی به آخر دنیا رسیده ای ؛ درست در نقطه آغاز هستی.