سخنان بزرگان درباره‌ی تكبر و غرور

شجاع آن كسی است كه ترس را می شناسد، اما بر ترس چیره می شود؛ آن كه مغاك [= گودنایِ ژرف و هولناك ] را می بیند، اما با غرور؛ آن كه مغاك را می بیند، اما با چشمانِ عقاب؛ آن كه با چنگالِ عقاب مغاك را می چسبد شجاع است!((نیچه))  

هرگاه كه دردمندی را هنگام درد كشیدن دیده ام، از شرم اش شرمسار شده ام، زیرا به یاری برخاستن من غرور اش را پایمال كرده است.((نیچه))  

غرور، هر جای آسیب دیده و پاره پوره را رفو می كند.((نیچه))  

هرگز آنچه را همه چیز دانان مغرور و آشفته سران می نویسند، نخوانید.((نیچه))  

انسان های آزاده، دل شكسته و پر غرور، خود را از تیررس نگاه دیگران پنهان می كنند.((نیچه))  

تكبر، زاییده قدرت مادی است و فروتنی، زاییده ضعف معنوی.((نیچه))  

تكبر، آسانترین راه برای از بین بردن سرافرازی ها است.((نیچه))  

آن مغرور، حتی از اسبی كه كالسكه اش را پیش می راند بیزار است.((نیچه))  

خودستایی مایل است كه به وسیله ی شما اعتماد به خود را بیاموزد. او از نگاههای شما تغذیه می كند و در دستهای شما تعریف و تمجید نسبت به خود را می بلعد.((نیچه))  

آدمی با رنج عمیق درونی از دیگران جدا می شود و والا می گردد. انسان های آزاده، دلِ شكسته و پر غرور خود را پنهان می كنند.((نیچه))  

حرف كسانی كه می گویند عشق به دور از خودخواهی است خنده دار است؛ زیرا همه چیز طبق خواست قدرت ما است.((نیچه))  

فرد خودپسند از هر نظر نیكی كه درباره خود می شنود، خوشحال می شود (بدون توجه به سودمندی و یا اصولا درستی یا نادرستی آن) و از هر نظر بدی ناراحت می شود؛ زیرا خود را تسلیم هر دو می كند.((نیچه))  

خودپسندی ما از آنچه به بهترین نحو انجام می دهیم، می طلبد كه آن را سخت ترین كار بدانیم و این، سرمنشاء بسیاری از امور اخلاقی است.((نیچه))  

شادكامی از ستایش در برخی از افراد، گونه ای از احترام قلبی و در حقیقت اقدامی بر ضد خودپسندی عقل است.((نیچه))  

خودپسندی ما زمانی به نهایت جریحه دار می شود كه غرور ما زخم خورده باشد.((نیچه))  

عشق شاید طبیعی ترین و خودجوش ترین تجلی خودخواهی انسان باشد. این برداشت عامیانه باید توسط كسانی انجام شده باشد كه كامروا نشده و چیزی جز اشتیاق در تملك خود نداشته اند؛ این عده احتمالاً همیشه زیاد بوده اند.((نیچه))  

ترحم، خوشایندترین احساس برای كسانی است كه غرور زیادی ندارند و امكان دستیابی به موفقیت های بزرگی هم برایشان فراهم نیست: طعمه آسان- هر موجودی كه رنج می برد یك طعمه آسان است - چیزی است كه آنان را شیفته می سازد.((نیچه))  

برای سرشت های مغرور، طعمه آسان چیز تحقیر آمیزی است. آنان تنها در مقابل مردانی كه هنوز مهار نشده اند و می توانند به دشمنان آنها مبدل شوند و یا در برابر ملكی كه به سختی تسخیر می شود، احساس آسایش و خشنودی می كنند.((نیچه))  

آنهایی كه همیشه از خود راضی و خشنودند، همواره آماده اند كه انتقام بگیرند.((نیچه))  

استادان درجه دو با نزدیك شدن پایان كار عصبی می شوند و نمی توانند با آن غرور و تعادل آرامی كه برای مثال خلیج "ژنوا" در پای كوه "پور توفینو" به دریا فرو می ریزد، كار خود را به پایان رسانند.((نیچه))  

ما هنگامی كه عاشق می شویم دوست داریم ضعف هایمان پنهان بمانند، البته نه به دلیل تكبر، بلكه به دلیل اینكه معشوق رنج نبرد.((نیچه))  

آدم مغرور حتی نسبت به موجوداتی كه او را به پیش می برند آزرده خاطر می شود؛ او اسبهای ارابه خود را با بدبینی می نگرد.((نیچه))  

خودخواهی، قانون نمایش (پرسپكتیو) ادراك ما است. مطابق این قانون چیزهای نزدیك، بزرگتر و سنگین تر به نظر می رسند، در حالی كه وزن و اندازه همه چیزهایی كه دور هستند كاهش می یابد.((نیچه))  

زنان در پس تمام غرور خویش باز هم امور غیر شخصی و "زن" را تحقیر می كنند.((نیچه))  

گونه ای از نخوت در نیكی وجود دارد كه همانند بدی، موردی استثنایی است.((نیچه))  

خودپسندی دیگران زمانی خلاف ذوق ما است كه خلاف خودپسندی ما باشد.((نیچه))  

برخی از طاووس ها دم خویش را از دید دیگران پنهان می دارند و این كار را غرور می نامند.((نیچه))  

آدمی باید برای ابتكار و آفریدن، از غرور "آفرینش" برخوردار باشد.((آبراهام مازلو))  

همیشه افراد پیشگام، آفریننده و كاوشگر، افرادی یكه و تنها هستند كه به تنهایی با تضادهای درونی، ترس‌ها و سپرهای دفاعی خود در برابر خودخواهی و غرور و حتی در برابر پارانویا [ =جنون بدبینی ] مبارزه می‌كنند.((آبراهام مازلو))  

اگر كسی در اندیشیدن بسیار تنبل، در انجام كاری بسیار مغرور و در اعتراف به این دو، بسیار بزدل باشد، هرگز به خردمندی دست نخواهد یافت.((سیریل كانلی))  

باور به اندیشه‌ی خود و آگاهی از اینكه هر كس می‌تواند گنجینه‌ای از خوشبختی‌ها را در وجود خودش داشته باشد، ریشه‌ی "خودبینی" است.((ناتانیل براندن))  

چیزی كه جدایی می‌آورد، همانا خودخواهی در شادی و اندوه است؛ به این چَم كه هرگاه برای شهر یا افراد، رویدادی رخ دهد، برخی دلخون و برخی دیگر، شادمان شوند.((افلاطون)) 

غرور می‌تواند برانگیزاننده ی خوبی باشد. پول نیز می‌تواند، ولی هرگز نباید آنها را هدف بدانیم.((پائولو كوئیلو))  

بهترین نشانه ی تمدن، وجود انسان بزرگوار و نیك است كه خودخواه نباشد و همراه با دیگران برای خوشبختی همه كار كند.((جواهر لعل نهرو))  

كار نكردن و دیگران را برای خود به كار واداشتن، مایه ی افتخار و غرور آدمی نیست.((جواهر لعل نهرو))  

هر كس غرور خود را دارد و غرور هر كس او را به فراموشی می سپرد، چرا كه كس دیگری با همان روان وجود دارد.((فرناندو پسوا))  

یك زن از نتایج زحمت های خود در تنظیم خانه كه دنیای كوچك كاملی است باید به همان میزان مغرور و مفتخر باشد كه یك رجل دولتی برجسته ای كه توانسته مملكتی را نظم و ترتیب بخشیده و سازمان دهد.((آندره موروا))  

وجدان شما، ابزار سنجش درست شما از خودخواهی تان است؛ با دقت به آن گوش دهید.((ریچارد باخ))  

خودخواهی، راهها را می بندد و خیر و خوشی را دور می كند. حال آنكه، هر اندیشه ی مهرآمیز به دور از خودخواهی، نطفه ی كامیابی را در خود می پروراند.((فلورانس اسكاول شین))  

خودخواهی، در بالاترین حد خود، كار چندانی نمی كند، اما عشق، در جزیی ترین حد خود، بیشترین كار را می كند.((زیگ زیگلار))  

خویشتن داری به انسان غرور می بخشد، زیرا احساس می كنید كه عواطف خود را آگاهانه، روشن كرده و خویشتن را به سوی ارزشهایی برتر هدایت می كنید.((آنتونی رابینز))  

شكست، دایه‌ی غرور است.((ویكتور هوگو))  

باشد كه آدمی خشم خویش فرونشاند و خودخواهی را فراموش كند و از بُن رهایی یابد.((بودا))  

خودبینی و رشك بردن، هزاران ویژگی خوب را می پوشاند.((كنفوسیوس))  

مرد بزرگ، وقار دارد، ولی مغرور نیست و مرد كوچك غرور دارد، ولی وقار ندارد.((كنفوسیوس)) 

هر چه غرور بیشتر باشد، سقوطش در دره ها عمیقتر و بیشتر است.((؟))  

ما باید خیلی خودپسند باشیم اگر تصور كنیم كه برجسته ترین موجودات دنیا هستیم. در این دنیا نزدیك به صد میلیارد كهكشان وجود دارد كه هر یك از آنها چندین میلیون خورشید دارند كه شبیه به ما یا بهتر هستند و هر روز تعدادی از آنها با هم برخورد می كنند و در هیچ جای دنیا كسی برایشان غصه نمی خورد و مجلس ترحیم و یادبود برپا نمی كند.((موریس مترلینگ)) 

خودستایی جان من دلیل نادانی بود.((مثل ایرانی))  

غرور و خودبینی در همه ی مردم به طور یكسان وجود دارد، تفاوتی كه هست در شكل بروز آن است.((لارشفوكولد))  

ارزش هنرمند را باید هنرشناس معین كند، نه مردم كوچه؛ به تعریف این و آن غره نشوید و خود را هنرمند ندانید. بگذارید مقام و شخصیت شما بی آنكه به دیگران تحمیل گردد، شناخته شود.((رولا))  

پاكان و نیكان، خوبی را تنها برای خود نمی خواهند و از خودپرستی گریزانند. آنها می خواهند و می كوشند كه نیكی سراسر جهان را فرا گیرد؛ یعنی همه را دوست می دارند.((سیسرون)) 

مردم غالبا نامعقول، خودخواه و غیر منطقی هستند، با وجود این آنها را ببخشید.((مادر ترزا)) 

آن كس كه نتواند در حلقه شادی و نشاط دیگران به صورت یكی از افراد در آید، یا مغرور است یا ریاكار و یا در قید تشریفات.((لاواتر))  

آدم خودبین، چاره ای جز فرود آمدن ندارد.((اُرد بزرگ))  

شكست های زندگی، درهای پیروزی را می گشاید و خودپسندی، درهای پیروزی را یكی پس از دیگری می بندد.((اُرد بزرگ))  

نادانی، خودخواهی به بار می آورد.((اُرد بزرگ))  

در زندگی، ثروت حقیقی مهربانی است و بینوایی حقیقی، خودخواهی.((وینه))  

خودخواه، تجربه سخت تنهایی را پیش رو دارد.((ارد بزرگ))  

خودخواهی، كاشی سادگی روانت را خواهد شكست.((اُرد بزرگ))  

جوانی تركیبی از غرور و نشاط است، اما پیری خوابی از الهام و خاطرات است.((فریدریش شیلر))  

تكبر و خودپسندی در بسیاری از موارد، ماسكی بی ارزش از ترس و وحشت است.((پائولو كوئیلو))  

خودرایی و خودبینی، همه كام و مراد خود طلبیدن و دیگران را نامراد و خوار و زبون خواستن، راه اهرمن و دل به نیكی سپردن، راه یزدان است.((بزرگمهر))  

با هر ناراحتی كوچك خشمگین شدن و به دیگران پریدن، نشانه غرور بی اندازه یا كم عقلی است.((الكساندر پوپ))  

غرور و خودبینی را ابزار باز شناختن و نشان ترقی قرار ندهید. زیرا در این راه پر پیچ و خم، پرتگاههای وحشتناك زیادی وجود دارد.((ناپلئون بناپارت))  

آنكه خود را حقیر می شمارد، در حقیقت، فرد متكبری است.((آرتور شوپنهاور))  

غرور و خودبینی در همه مردم به طور یكسان وجود دارد؛ تفاوت در چگونگی ابراز آن است.((لاروشفوكو))  

بسیاری از استعدادهای بشری در نتیجه بیخبری و نادانی پدر و مادر از میان می رود. بسا كودكانی كه ممكن بود اگر ایشان را آزاد بگذارند و دنبال فنی بفرستند، مردان بزرگی در فنّ خود بشوند و اما استبداد رأی و یك نوع خودخواهی كه در مربیان و راهنمای ایشان بوده، آنها را بر رشته ای راهنمائی كرده است كه با كمال بی میلی و اكراه آن را پذیرفته اند.((سعید نفیسی))  

آشپزی در رستورانها با غرور و شأن شما در تضاد نیست. پدر بزرگ های ما در مورد این كار نظر دیگری داشتند، از نظر آنها این كار، یك فرصت بود.((بیل گیتس))  

نیك بختی آن نیست كه انسان خود به خود دوست داشته باشد، بلكه این است كه غرور آمیخته با نفرتی به خرسندی برسد. نیك بختی، رسیدن به لحظه هایی است كه انسان می خواهد در كنار كسی كه دوستش می دارد بسر برد.((توماس مان))  

هرگز خنده را از یاد مبر، غرور هم نباید مانع گریستن تو شود، با خندیدن و گریستن است كه زندگی معنای كامل می یابد.((نانسی سیمز))  

غرور به دانش خود بدترین نادانی است.((جرج تیلور))  

كاش در دنیا سه چیز وجود نداشت: غرور، عشق و دروغ؛ آن وقت كسی از روی غرور برای عشق دروغ نمی گفت.((؟))  

دانش، انسان را فروتن می كند و نادانی موجب ادعا و خودستایی می شود.((جان كایزل))  

زیبایی دنیا بسته به هنرهای زیبا است؛ هنر، مایه ی غرور و اسباب دلداری و آسایش خاطر است.((آناتول فرانس))  

عشق و فروتنی، جامه ای برازنده ی مرشدی پرهیزگار باشد، نه سزاوار جاه طلبی مغرور.((ویلیام شكسپیر))  

دیرگاهی كه مرگش فرارسید، ذره ذره از پیكرش ستاره بساز! آنگاه طاق نیلگون آسمان را چراغانی خواهد كرد تا جهان عاشق به شب تبدیل شود و هیچ انسانی به ستایش خورشید خودپرست ننشیند.((ویلیام شكسپیر))  

هر انسان آزادی، هرجا كه زندگی كند شهروند برلن است و من به عنوان انسانی آزاد، با غرور بیان می دارم: من یك برلنی هستم.((جان اف كندی))  

خوشبختی برای فخر فروشی نیست، بلكه باید از آن لذت برد. بنابراین، اگر بدانم و احساس كنم كه شاد هستم، هر چند دیگران مرا غمگین و درمانده به حساب آورند، نظر ایشان را نخواهم پذیرفت.((توماس تراهون))  

در وجود هر یك از ما خائنی بنام خودخواهی وجود دارد كه فقط در برابر تملق و چاپلوسی نرم می شود.((پل والری))  

تواضعِ بی جا آخرین حد تكبر است.((لابرویر))  

پادشاهی كه مردمش از او فروتر بنشینند در فزونی و برتری نیست؛ او در ته چاه كبر و خودبینی فرو افتاده است.((ارد بزرگ))  

سخاوت، بخشیدن بیشتر از توان است و غرور، ستاندن كمتر از نیاز.((جبران خلیل جبران))  

پنج چیز است كه پنج چیز از آن نزاید: دلی كه خانه ی غرور است كانون محبت نشود. یاران دوران فرومایگی، نكوخویی ندانند و تنگ نظران ره به بزرگی نبرند. حسودان بر جمال و كمال جز به چشم كین ننگرند و دروغگویان از كسی وفا و اعتماد نبینند.((گوته))  

گروهی از مردم اندكی از ثروت كلان خویش را می بخشند و آرزویی جز شهرت ندارند. این خودخواهی و این شهرت پرستی كه به طور ناخودآگاه گرفتارش هستند بخشش آنها را تباه می سازد.((جبران خلیل جبران))  

قلب مغرور و خودخواه هرگز نمی تواند از سرگیجه و بی حوصلگی بگریزد.((گوته))  

كسی به اندازه یك خودخواه سرش كلاه نمی رود.((هنری وارد بیچر))  

امروز من مردمی را می بینم كه وراج، خودخواه و ناسپاسند، اما از این موضوع ناراحت نیستم چون می توانم دنیا را بدون وجود چنین مردمی در نظر مجسم كنم.((ماركوس اوریلیوس))  

خودپسندها جز ستایش خودشان چیزی را نمی شنوند.((آنتوان دوسنت اگزوپری))  

برای خودپسندها دیگران تنها یك مشت ستایشگرند.((آنتوان دوسنت اگزوپری))  

هیچ كس نمی تواند هم مغرور باشد و هم خواستار آموختن.((جان ماكسول))  

غرور خود را نگهدار، اما برای آن زندگی نكن.((كارن استیونس))  

مغرور بودن به دانش خود، بدترین نوع نادانی است.((جرجی تایلر))  

آنچه مردم دوستی می خوانند، چیزی غیر از نفع شخصی نیست. دوستی خودپسندی انسان است كه می خواهد به نام دوستی از دیگران بهره ببرد.((لارشفوكولد))  

خودپسندی زنها بزرگترین علت بدبختی ایشان و نابودی خانواده هاست. هیچ چیز به اندازه خودپسندی زنها بنیان خانواده ها را ویران نكرده است.((چارلی چاپلین))  

حس غرور و خودبینی در تمام مردم یكسان است؛ تفاوتش تنها در نحوه ظهور آن است.((دیل كارنگی))  

اگر اشخاص خودخواهی تلاش دارند شما را بفریبند، نامشان را از لیست نامهای همنشینان خود خط بزنید، اما هرگز درصدد انتقام جویی برنیایید. زیرا اگر چنین كاری بكنید، خود را بیشتر از آن اشخاص آزار داده اید.((دیل كارنگی))  

اگر از خودخواهی کسی به تنگ آمده ای، او را خوار مساز؛ بهترین راه آن است که چند روزی رهایش کنی.((اُرد بزرگ))  

خودبینی، چنبره و محیط گیرایی اش درون است و افتادگی، پیرامون و بیرون ماست و این می تواند همگان را به سوی ما بكشاند.((اُرد بزرگ))  

اگر خودپسند نباشیم از خودپسندی دیگران شكایت نخواهیم كرد.((لارشفوكولد))  

اگر انسان یك روز از خودخواهی [ اش ] بگذرد، همه او را نیك خواهند گفت.((كنفوسیوس))  

هیچ چیز مانند شادی زن باعث برانگیختن غرور مرد نمی شود؛ چون همیشه آن را مربوط به خود می داند.((جانسون))  

وقتی خودخواهی یك فرد به صورت قانون در آمد، فانوس بردارید و در روز روشن به دنبال عدالت و انسانیت بگردید.((؟))  

منبع: سایت ره پودل نوشته های من - چشمان ِ بسته یکشنبه 5 بهمن 1393
عمر گر خوش گذرد، زندگی نوح کم است یکشنبه 5 بهمن 1393
روزی که آهنگ هر حرف ، زندگی ست شنبه 4 بهمن 1393
دل نوشته های من - زمانِ خداگونه چهارشنبه 24 دی 1393
بی محبت هیچ کاری بر نمی آید مرا سه شنبه 23 دی 1393
باران و رود دوشنبه 22 دی 1393
دل نوشته های من - ذرات عشق یکشنبه 14 دی 1393
یک برنامه ی مطمئن یکشنبه 14 دی 1393
دل نوشته های من - ساحل امن خدا یکشنبه 30 آذر 1393
صبـح صادق نـدمد تـا شب یلدا نرود یکشنبه 30 آذر 1393
الاغ ساده لوح جمعه 7 آذر 1393
پیگیر و سخت کوش باش چهارشنبه 21 آبان 1393
ناگهان چقدر زود ، دیر می‌شود! دوشنبه 19 آبان 1393
حرف ِ حساب شنبه 17 آبان 1393
دل نوشته های من - اقیانوس ِ مهربانی شنبه 3 آبان 1393
من چه سبزم امروز شنبه 3 آبان 1393
دل نوشته های من - از جنس ِ خاک و خدا یکشنبه 27 مهر 1393
آرامش در اعتماد به خداست یکشنبه 27 مهر 1393
ذهن ما باغچه است چهارشنبه 26 شهریور 1393
دل نوشته های من - هیس !!! چهارشنبه 26 شهریور 1393
آجر نادانی سه شنبه 25 شهریور 1393
زلال کودکی چهارشنبه 29 مرداد 1393
دل نوشته های من - هر گردی گردو نیست سه شنبه 21 مرداد 1393
عرصه ی تقلید شنبه 18 مرداد 1393
چیزی به اسم آگاهی شنبه 18 مرداد 1393
دل نوشته های من - بذر نشاط جمعه 17 مرداد 1393
رقص آرام - دیوید اِل. وِدِر فورد پنجشنبه 16 مرداد 1393
قطره هایی را که با هم می روند چهارشنبه 15 مرداد 1393
دل نوشته های من - یه دنیا آرامش چهارشنبه 15 مرداد 1393
کشتزار دل چهارشنبه 1 مرداد 1393
لیست آخرین پستها
Change Language
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
نظرسنجی
    کدام بخش از مطالب بیشتر مورد توجه تان قرار گرفت؟


خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید: همان لحظه ای که تصور میکنی به آخر دنیا رسیده ای ؛ درست در نقطه آغاز هستی.