سخنان بزرگان درباره‌ی جنگ و صلح

آرامش، هماهنگی و نظم، زمانی وجود دارند كه هر چیزی در جای خود باشد.((كیم وو چونگ))  

با عاشق شدن است كه ژرف‌ترین شادی، آرامش و امنیت ممكن را تجربه می‌كنیم و به ژرف‌ترین وجه درمی‌یابیم كه یكی بودن، چه اندازه شگفت‌آور است.((لئوبوسكالیا))  

زیبایی و خوبی، در برابر زشتی و بدی، سلاح‌هایی كارآمدند.((لئوبوسكالیا))  

گاهی بُردن یك جنگ، بدتر از باختن آن است.((بیلی هالیدی))  

اگر نمی توانیم همه ی رنجها را از بین ببریم، [ دست كم ] می توانیم برخی از آنها را از بین برده و برخی دیگر را آرامش بخشیم.((زیگموند فروید))  

به راستی، آن كه روزگاری اندیشه ی خود را اینجا در سنگ بر هم انباشت و بر افراشت، از آن خردمند ترین مردمانی بود كه راز زندگی را می دانند. او اینجا با ساده ترین مثال به ما می آموزاند كه در زیبایی نیز جنگ است و نابرابری و نبرد بر سر قدرت و چیرگی.((نیچه))  

آرامش، عظمت و پرتو آفتاب، این سه، همه ی آنچه را یك اندیشنده آرزو می كند و از خود می خواهد، در بر می گیرد.((نیچه))  

بر حذر باش كه آرامش و تامل تو به آرامش و تامل سگی در مقابل دكان قصابی همانند نباشد كه از ترس یارا نمی كند پیش رود و حرص و آز پای پس رفتن او را بسته است.((نیچه))  

كسی كه جنگجو است، باید همواره در حال جنگ باشد؛ چون در زمان صلح با خودش درگیر خواهد شد.((نیچه))  

آرامش همیشگی نیز كسل كننده است؛ گاهی طوفان هم لازم است.((نیچه))  

اراده زندگی برتر و نیرومندتر در مفهوم ناچیز نبرد برای زندگی نیست، بلكه در اراده جنگ، اراده قدرت و اراده مافوق قدرت است!((نیچه))  

جنگ، قانون ابدی زندگی است و صلح، آسایش میان دو جنگ است.((نیچه))  

كمابیش هر چیزی كه وجود دارد در معرض نابودی است؛ زندگی، خود چیزی جز ستیزه و جدال ارزشها و مبارزه برای نابودی اندیشه ها و آرمانها نیست.((نیچه))  

من نمی خواهم متهم كنم؛ حتی نمی خواهم متهم كنندگان را متهم كنم. من نمی خواهم با زشتی ها سر جنگ داشته باشم.((نیچه))  

من افرادی را كه در میان اشیاء تاریك پیرامون خود در جستجوی آرامش هستند می شناسم؛ یعنی كسانی كه در زمان خواب، اتاق خود را تاریك می كنند یا به درون دخمه می خزند.((نیچه))  

انسان آزاده می تواند خوب یا بد باشد، اما انسان غیر آزاده ننگ طبیعت است و كوچكترین آرامش، خواه آسمانی یا زمینی، وجود ندارد.((نیچه))  

در زمان صلح، انسان جنگجو به جان خودش می افتد.((نیچه))  

مردان جنگی ما نباید خواهان دارایی و رشوه باشند.((افلاطون))  

سبب جنگ، حس زیاده‌خواهی است كه هر زمان بروز كند، هم برای جامعه و هم برای افراد، بزرگترین رنج است.((افلاطون))  

مرد بی‌خرد، هر اندازه هم توانگر باشد، هرگز نمی‌تواند در درون خود، آسایش و آرامشی ایجاد كند.((افلاطون))  

عشق، این توانایی را به آدمی می‌بخشد كه چهره‌ی راستین خود را نشان دهد، شكفته شود، سلاح‌های دفاعی خود را از دست بنهد و بگذارد نه تنها از نظر جسمی، كه از نظر روانی و معنوی نیز به كلی برهنه شود.((آبراهام مازلو))  

پیروزی یا شكست در جنگ‌ها، ابتدا در ذهن انسان رخ داد.((ژاندارك))  

تلاش برای سلامت روانی، تلاش برای آرامش معنوی و هماهنگی اجتماعی نیز هست.((آبراهام مازلو))  

كارها را با آرامش و خونسردی انجام دهید؛ زیاد دربند شتاب در انجام دادن كاری نباشید؛ مهم آن است كه آن را آغاز كرده‌اید.((هنری فورد))  

نیرومندترین سلاح روی كره‌ی زمین، روح انسان است كه شلیك می‌كند.((فردیناند فوش))  

رودخانه به این دلیل به انسان‌ها آرامش می‌بخشد كه بی‌هیج شك و تردیدی به سوی جایی كه باید برود، در جریان است و مسیر خود را به هیچ سمت دیگری نمی‌برد.((هال بویل))  

تا حواس خود را روی همین امروز و همین ساعتی كه در پیش دارید، متمركز نكنید، به آن آرامش و خوشبختی ژرفی كه دوست دارید، نخواهید رسید.((امت فاكس))  

خردمندان گشاده‌رویند. انگار آرامش آنان ریشه در گشاده‌رویی‌شان دارد یا گشاده‌رویی‌شان برآمده از آرامش است. آنان می‌توانند دیگران را كه دچار پریشانی و نگرانی هستند، به داشتن آرامش و لبخند زدن برانگیزند.((ادوارد هوگلند))  

جنگ و درگیری اگر بین خویشاوندان بروز كند، آن را آشوب گویند و اگر بین بیگانگان باشد، آن را جنگ خوانند.((افلاطون))  

دارایی در جنگ، ابزار كامیابی و در عشق، اسباب كامیابی است.((مولیر))  

بدون پول، آرامش به دشواری به دست خواهد آمد.((وینستون چرچیل))  

بهترین راهی كه یك پدر یا مادر می‌تواند توجه فرزندش را جلب كند، این است كه با آرامش به گفته هایش گوش دهد.((لین اولین هاوس))  

هرگز برای آرامش بخشیدن و دلجویی كردن، دیر نیست.((كریستین بوبن))  

در اسارت جادوی زیبایی، باید آنچه را كه زیبا است، با سرانگشت به دیگری نشان دهیم تا به آرامش دست یابیم.((كریستین بوبن))  

احساس آسایش در زمان تنهایی و لذت بردن از آن، نشانه ی آرامش درون و تمركز است.((دنیس ویتلی))  

دلیری، بهایی است كه زندگی برای بخشیدن آرامش، درخواست می كند.((امیلیا ارهارت))  

سفر باید اسباب سرور و شادمانی و تمدد [ =ترنجیدگی ] اعصاب باشد، نه دلهره و خشونت و جنگ اعصاب.((گوته))  

تاریخ به معنی جنگها و شرح زندگی چند نفر اندك شمار نیست كه شاه شده یا سرداران بزرگی بوده اند. تاریخ باید درباره ی مردم یك كشور برای ما سخن بگوید كه چگونه زندگی می كردند، چه كارهایی انجام می دادند و چگونه می اندیشیدند. تاریخ باید از رنجها و شادی های آنان و از دشواری ها و مشكلاتشان برای ما سخن بگوید و بگوید كه چگونه بر این دشواری ها چیره شدند.((جواهر لعل نهرو))  

هرچند مرد تفنگدار به اندازه ی یك مرد بی سلاح متمدن نباشد، نباید به او گفت كه متمدن نیست زیرا در غیر این صورت با تفنگی او را از پا در خواهد آورد.((جواهر لعل نهرو))  

جنگیدن مردم با هم و كشتن یكدیگر نابخردانه ترین كاری است كه انسان می تواند بكند؛ این كار برای هیچ كس ثمری ندارد.((جواهر لعل نهرو))  

آرامش تنها از آرامش نشات می گیرد.((فرناندو پسوا))  

كاهلی بیش از هر چیزی آرامش بخش است.((فرناندو پسوا))  

گاهی وقت ها به نظرم می رسد همه چیز نادرست است و زمان فقط فضایی است برای اشتباه گرفتن آرامش؛ چیزی كه برای زمان ناشناخته است.((فرناندو پسوا))  

جنگ ها و انقلاب ها هنگام مطالعه ی تاثیرشان نه باعث هراس بلكه موجب بی حوصلگی می شوند.((فرناندو پسوا))  

یك روح آرامش جو كه آرامش و مسالمت [ =سازواری ] را در سراسر وجود خود احساس می كند، چه ترسی ممكن است به خود راه دهد؟((آندره موروا))  

جنگ و نبرد زندگانی باعث پایداری و قوت شما خواهد شد.((آندره موروا))  

فن پیر شدن عبارت است از جنگ و نبرد در برابر بدی ها و معایب پیری، كه در پایان زندگانی ما، یعنی دوره ی نیكبختی و خوشبختی ما پا به عرصه ی ظهور می گذارد.((آندره موروا))  

شعر، گونه ای از حالت تاثر و هیجان است كه در آن حالت، آرامش و سكون به انسان دست می دهد.((آندره موروا))  

مرد برای جنگ آفریده شده است و زن برای فراهم كردن آسایش مرد جنگاور.((؟))  

فن جنگ، نیرومند بودن در یك نقطه ی مشخص و روشن است.((ناپلئون بناپارت))  

به یاد داشته باشید كه هر روز و هر دَم از زندگی تان می توانید برگزینید كه پر از آرامش، شادی و عشق باشید. این یك گزینش است و گزینش با شما است.((یانی منیییتس))  

نخست، سازش و آرامش را در خودتان ایجاد كنید، تا بتوانید آن را به دیگران بدهید.((توماس كمپیس))  

چه زیباست كه انسان هیچ كاری انجام ندهد و سپس، احساس آرامش داشته باشد.((مثل اسپانیایی))  

به راستی كه بیزاری، بیش از شرابخواری، خانه‌ها را ویران كرده است و بیش از جنگها، جان آدمیان را بر باد داده است.((فلورانس اسكاول شین))  

تا زمانی كه انسان، هرچه ترس را از ذهن نیمه هشیار خود نزداید، او را شادی و آرامشی نیست.((فلورانس اسكاول شین))  

تا آسایشی وجود نداشته باشد، هیچ كس به آرامش نخواهد رسید.((ادوارد مانه))  

سبب ساز آرامش باش و هرجا هستی، شادی و تكاپو را با خود به آنجا ببر و این چنین است كه همه ی موانع برداشته می شوند.((وین دایر))  

در دنیایی آكنده از نگرانی و آشفتگی... ما به آرامش خداوندی برای نگاهبانی از قلب ها و ذهن هایمان نیاز داریم.((جری مك كانت))  

بدبینی، در هیچ جنگی پیروز نمی شود.((دو وایت دی . آیزنهاور))  

بادا كه در خانه‌ی یخی خود، گرما، در چراغ خود، سوخت و در قلب خود، آرامش داشته باشید.((مثل اسكیمویی)) 

آرامش، مانند امور خیریه از خانه آغاز می شود.((فرنكلین دی، روزولت))  

تنها راه برقراری آرامش در زمین، این است كه بیاموزیم زندگی خود را سرشار از آرامش سازیم.((بودا))  

اگر در درون خود آرامش نداشته باشیم، جست و جوی آن در سرچشمه های خارجی بیهوده است.((لاروشه فوكالد))  

با قوه ی درك كردن است كه می توانیم آرامش داشته باشیم، هرگاه دیدگاه دیگر افراد را درك كنیم و آنها نیز دیدگاه ما را درك كنند، آنگاه می‌توانیم درباره ی تفاوتها سخن بگوییم.((هری اس. ترومن))  

هر چه بیشتر برای به دست آوردن آرامش زحمت بكشیم، كمتر جنگ خون و خونریزی خواهیم داشت.((ویجایا لاكشمی پاندید))  

برقراری آرامش، نیاز به توجه دو طرف دارد.((جان. اف. كندی.))  

بیایید پیش از آنكه خیلی دیر شود و زمان بگذرد، باور خود را از زنجیره ی واكنش‌های اتمی انفجاری به زنجیره‌ی واكنش عشق خداوندی دگرگون سازیم. عشق، عشق به خدا و سایر انسانها؛ این فرمول خداوند برای آرامش است.((ریچارد كاردینال كوشینگ))  

گمان می‌كنم مردم به اندازه‌ای خواهان آرامش هستند كه یكی از روزها دولتها ناگزیر می شوند روش خود را دگرگون ساخته و بگذارند مردم به آرامش برسند.((دووایت دی. آیزنهاور))  

آرامش، روندی روزانه، هفتگی و ماهانه است كه به تدریج، دیدگاهها را دگرگون می سازد. به آهستگی، بازدارنده های پیشین را می خورد، در سكوت، ساختارهایی تازه می سازد. هر چند دنبال كردن آرامش، هیجان انگیز نیست ولی باید آن را دنبال كرد.((جان.اف. كندی))  

جنگ، آفریده ی ذهن انسان است. ذهن انسان می تواند آرامش را بیافریند.((نورمن كازنز)) 

شما ناگزیر نیستید برای عشق به آرامش بجنگید.((جرلیدن فرارو))  

بهتر است به جای تجربه كردن تضاد، آرامش را تجربه كنید.((جرلد جامپولسكی))  

سخن گفتن درباره‌ی آرامش بس نیست، باید آن را باور داشت. باور به آرامش بس نیست، باید روی آن كار كرد.((الینور روزولت))  

انسان تا زمانی كه دایره‌ی دلسوزی و مهربانی را به همه‌ی موجودات زنده گسترش ندهد، آرامش نخواهد یافت.((آلبرت شوایتزر))  

اگر آرامش نداریم، به این دلیل است كه فراموش كرده‌ایم به یكدیگر وابسته‌ایم.((مادر ترزا))  

سالها پیش یك نفر گفت: روغن جگر ماهی، روغن درمان كننده است! سرور، آرامش بخش‌تر است و هیچ مزه‌ی ناخوشایندی هم ندارد.((مری كریستل ماكالوسو))  

موسیقی، هنر پیامبران است، یگانه هنری كه می‌تواند آشفتگی‌های روح را آرامش بخشد؛ یكی از شكوه‌مندترین و شادمانی بر‌انگیزترین هدیه‌هایی است كه خداوند به ما بخشیده است.((مارتین لوتر))  

موسیقی، دو نقطه‌ی كاملاً متفاوت [ =دیگرگون ] ترس و اندوه را آرامش می‌بخشد.((جرج الیوت))  

هر گونه رنجش و دلخوری، تنها سبب جنگ اعصاب خودتان است... نه جنگ اعصاب كسی كه شما را رنجانده است.((گای فینلی))  

روح از عشق بیكران و بی پایان، مایه می‌گیرد؛ و تنها آرزویش دستیابی به آرامش و سازش است.((وین دایر))  

آن كه شیرینی تنهایی و آرامش را چشید، از ترس و گناه رسته [=رهایی یافته] است.((بودا)) 

شادی، برتر از آرامش است.((بودا))  

دلهایتان اسرار روزها و شبها را در سكون و آرامش می‌شناسند.((جبران خلیل جبران))  

اگر نتوانید با عشق كار كنید و رنجیده و افسرده باشید، بهتر است كارتان را رها كنید و بر پلكان پرستشگاه بنشینید و از آنهایی كه با آرامش و شادی كار می‌كنند، گدایی كنید.((جبران خلیل جبران))  

آرامش كامل تنها در آغوش طبیعت امكان‌پذیر است.((پابلو پیكاسو))  

هر رقابتی، اسلحه‌ی ویژه ی خود را دارد؛ گاهی زور، گاهی زر، گاهی هوش و گاهی مهربانی.((پابلو پیكاسو))  

هر كنشی، هرچند هم دشوار، با خونسردی و آرامش، آسانتر به نظر می‌رسد.((میكل آنژ)) 

اگر می خواهیم آرامش پایدار بماند، باید دانش را رابط بین الملل بدانیم.((روزولت))  

آرامش ذهن، به دلیل داشتن دشواری های كمتر نیست، آرامش ذهن ناشی از عیب جویی [ =خرده گیری ] كمتر است.((اندرو میتوس))  

برای دستیابی به آرامش خیال و صفای باطن، روح را بر جسم خویش برتری دهید، نه جسم را بر روح.((وین دایر))  

راه درست كاستن از دشواری های خود، آرامش بخشیدن به دیگران است.((مادام دومینتون)) 

آرامش فكر، بزرگترین خوشبختی است.((بودا))  

آزادترین مردم روی زمین كسانی هستند كه به آرامش و صفای درون دست یافته اند.((وین دایر))  

یك وكیل با كیف دستی اش می تواند بیشتر از صد مرد مسلح، دزدی كند.((ماریو پوزو))  

بین زن كور و شوهر كَر، همیشه آرامش برقرار است.((مثل انگلیسی))  

گشاینده ی بزرگ آن است كه بدون جنگ پیروز شود.((لائوتسه))  

همیشه دم از صلح بزن، ولی آماده جنگ باش.((ناپلئون بناپارت))  

ما آرامش خاطر را دوست داریم و همیشه به دنبال آن می رویم، ولی تا زمانی كه از انجام وظیفه فرار می كنیم، هرگز به آرامش خاطر نخواهیم رسید.((لرد آویبوری))  

انسان آنقدر فرصت ندارد كه نیمی از عمرش را صرف جنگ و ستیزه كند. اگر كسی از حمله و بدگویی نسبت به من دست بكشد، هرگز گذشته را برای تلافی به خاطر نخواهم آورد.((آبراهام لینكلن))  

آرامش فكری را بالاترین هدف زندگی خویش قرار دهید و بر اساس آن برای زندگی خود برنامه ریزی كنید.((برایان تریسی))  

با زیردستان جدال مكن و آنان را حقیر نشمار.((لقمان))  

فرق نقاشی با عكس در احساس آرامشی است كه نقاشی به انسان می دهد.((پابلو پیكاسو))  

از وقتی كه انیشتین در سال 1905 خبر داد كه سكون و آرامش مطلق وجود ندارد، از آن به بعد این گونه شد. تا پیش از آن، سكون و آرامش خوبی وجود داشت.((استیون لیكاك))  

كارهای [ نیك ] كوچك كه به ظاهر چیزی نیستند، اما آرامش ایجاد می‏كنند، حكم گلهای صحرایی را دارند؛ انسان فكر می‏كند كه این گلها عطری ندارند، اما همه آنها با هم فضا را معطّر می‏كنند.((ژرژ برنانوس))  

حقیقت، ابتدا انسان را نجات می‏دهد، آنگاه آرامش می‏بخشد.((ژرژ برنانوس))  

جنگ تهاجمی، جنگ وحشی ها است؛ آن كه از خود دفاع می كند، سزاوار آن است.((فرانسوا ولتر))  

هر اندازه فداكاری ما در جنگ زیادتر و دشوارتر باشد، تاج افتخاری كه از آن به دست می آید، باشكوه تر خواهد بود.((روزولت))  

اگر به جای اسلحه با آموزگار به جنگ دنیا می رفتیم، همه دشمنان نابود می شدند.((بیسمارك))  

كسی كه سلاحهای خود را رها كرده و ناله كنان می گوید نمی توانم، از من ساخته نیست و بدشانسم، ترحم انگیزترین مخلوق دنیاست.((لاواتر))  

برای ازدواج كردن بیش از جنگ رفتن شجاعت لازم است.((كریستین))  

مرد جنگی بهترین و مناسب ترین سفیر و سیاستمدار برای دولت به شمار می رود.((كرامول))  

میدان جنگ به كسی فرصت مطالعه نمی دهد؛ هركس هر چه می داند باید به كار ببرد.((جواهر لعل نهرو))  

اندیشه ها بزرگترین جنگنده های جهانند و جنگی كه اندیشه ای در پی دارد، چیزی جز وحشی گری نیست.((گارفیلد))  

ازدواج مثل اجرای نقشه جنگی است كه اگر انسان یك مرتبه اشتباه كند، كارش تمام شده و دیگر به هیچ وجه جبران نمی شود.((بورنز))  

كسی كه در برابر مورچه ناتوان است، بیهوده به جنگ فیل می رود.((مثل آفریقائی))  

فرمانده خوب كسی است كه بدون تلفات [ در ارتش خود ] و حتی بدون گرفتن تلفات از دشمن، در جنگ پیروز شود.((یك نویسنده چینی))  

جنگ دوم جهانی نشان داد كه وجود سد و مانع و مرز در بین كشورها بی معنا بوده و سرنوشت ملل جهان به یكدیگر گره خورده است.((؟))  

با به زبان آوردن صلح، دنیا آرام نمی شود.((ناپلئون بناپارت))  

آماده شدن برای جنگ یعنی نگهداری صلح.((جورج واشنگتن))  

پول، مادر صلح و پدر جنگ است.((؟))  

من نمی دانم كه در جنگ جهانی سوم، چه سلاحهایی به كار گرفته خواهد شد، اما این را می دانم كه در جنگ جهانی چهارم از چوب و چماق استفاده خواهد شد.((آیزنشتاین))  

جنگ چنان بی عدالتی ای است كه همه ی آنهایی كه آن را به راه می اندازند، می بایست صدای وجدان را در درون خود خفه كرده باشند.((لئو نیكولایویچ تولستوی))  

برای رسیدن به آرامش باید دری آهنین بر روی گذشته و آینده كشید و تنها به زمان حال اندیشید.((دیل كارنگی))  

خرد در پیكار با دیوان، برنده ترین سلاح به شمار می رود. در برابر شمشیر تیز دیو، خرد جوش است و جان بدان روشن.((بزرگمهر))  

در میان دو كس دشمنی میفكن؛ كه ایشان چون صلح كنند تو در میانه شرمسار باشی.((سعدی))  

ما باید طبیعت را به چشم مادرمان بنگریم و با آرامش، خودمان را به او تسلیم كنیم تا بتوانیم بسیار آسوده احساس كنیم كه به جهان باز می گردیم؛ همان گونه كه همه ی موجودات دیگر باز می گردند. همه ی ما در حقیقت جزء جدایی ناپذیر این كل هستیم. نافرمانی و سركشی، بیهوده است؛ باید خودمان را به این جریان بزرگ واگذار كنیم.((هرمان هسه))  

مردی با سپری بزرگ به جنگ با دشمنان رفت. از بالای قلعه، سنگی بر سرش زدند و سرش را شكستند. برنجید و گفت: مردك، كوری! سپری بدین بزرگی نمی بینی و سنگ بر سر من می زنی؟((عبید زاكانی))  

اندیشه ام در من، عشق به آرامش و خواهش وابسته نبودن را جای می دهد.((جبران خلیل جبران))  

آرامش و اطمینان، بهترین موفقیت است.((اوستن))  

آرامش در چهار دیواریت باشد و توانگری در قصرهایت.((؟))  

هیچ چیز جز خودت نمی تواند برایت آرامش بیاورد.((دیل كارنگی))  

بدترین چیز در زندگی، هراس در میدان جنگ و خیانت به دوست است.((اسكار وایلد))  

صبر عبارت است از حفظ آرامش برای رسیدن به نتیجه.((ویلیام شكسپیر))  

یك دقیقه خندیدن می تواند به بدن همان اندازه آرامش بدهد كه چهل و پنج دقیقه درمانهای خاص آرامبخش.((هنری رابین اشتاین))  

تك تك سربازان پیش از ورود به جنگ باید بدانند كه مبارزه ی كوچك آنها چقدر در پیروزی نهایی موثر است و چگونه موفقیت مبارزه ی هر سرباز در كل جنگ تاثیر می گذارد.((فیلد مارشال برنارد مونتگمری))  

دیگران را ببخش، نه به این دلیل كه آنها لیاقت بخشش تو را دارند، بلكه به این دلیل كه تو سزاوار آرامش هستی.((؟))  

جنگیدن با خواسته ی دل دشوار است. هر چه دل بخواهد به بهای روح به دست می آورد.((هراكلیت))  

سرمایه داری در یك جامعه دموكرات از این امتیاز برخوردار است كه اگر مورد تهاجم قرار گیرد، دشمنانش ضعیف و پراكنده هستند و به سادگی می تواند نیمی از آنها را بر ضد نیمی دیگر مسلح سازد و از شر هر دو رهایی یابد.((هنری لوئیز منكن))  

دانش بیمناك ترین بلای جان آدمی است... رنج و بدبختی آن از طاعون و قحطی و جنگ بیشتر است.((داستایوسكی))  

آنچه به روح آرامش می بخشد همانا دانش است و بس.((گوتاما بودا))  

هیچ جنگی غیر انسانی تر و ننگ آورتر از جنگ های متعصبانه ی مذهبی و تنفرآور حزبی كه در داخل یك كشور برافروخته می شود، نیست.((فریدریش شیلر))  

نابود شدن نفوس بشری هنگام جنگ باعث می شود كه یكی از طرفین جشن هایی برپا كند.((بایرون))  

من نمی دانم انسانها با چه سلاحی در جنگ جهانی سوم با یكدیگر می جنگند، اما در جنگ جهانی چهارم، سلاح آنها سنگ و چوب و چماق خواهد بود.((آلبرت انیشتین))  

من در جنگ شركت كردم، تنها به این دلیل كه پیوند عشق خود را به زندگی مستحكم تر نمایم.((گئورگ بوشنر))  

جنگِ بر حق؛ موافق نیستم. به باور من، جنگ یا ضروری است یا غیر ضروری؛ جنگ بر ضد هیتلر ضروری بود، اما بر ضد ویتنام لزومی نداشت.((ریچارد رورتی))  

مرگ را فراخوان و فتنه ی خفته جنگ را بیدار كن.((ویلیام شكسپیر))  

تنها در زمان صلح است كه اهالی یك كشور می توانند بار سنگین جنگ را احساس كنند.((بایرون))  

صلح ناحق بهتر از جنگ بر حق است.((میكل آنژ))  

صلح در كلبه ها، جنگ در كاخ ها.((گئورگ بوشنر))  

رعیت را با جنگ چه كار باشد.((ابوالفضل بیهقی))  

در جنگ بعدی كسانی كه زنده مانده اند به حال رفتگان رشك [ =حسادت ] خواهند برد.((خروشچف))  

نادانی هیچ كس به اندازه ای نیست كه جنگ را به صلح ترجیح دهد.((هرودوت))  

چون دشمن از خانه خیزد جنگ با بیگانه بالا گیرد.((ابوالفضل بیهقی))  

جنگی هر چند كه زورمند بُوَد از حیلت بی نیاز نگردد.((بزرگمهر))  

جنگ، قوانین را خاموش می كند.((سیسرو))  

جنگ روی جنگ تغذیه می كند.((ناپلئون بناپارت))  

جنگ خونین دربرگیرنده ی هیچ گونه سودی نیست جز این كه به تعداد گورهای سیاه رنگ می افزاید.((لامارتین))  

تنها در فردای روز صلح است كه جنگ حقیقی ملتها آغاز می گردد. این جنگها كه به صورت جنگ های اقتصادی، صنعتی و اجتماعی خودنمایی می كند، در تعیین سرنوشت ملل بسیار مؤثرتر از جنگهای نظامی است.((گوستاو لوبن))  

اگر می توانستیم جزئیات حوادث را بشناسیم شاید در هنگام موازنه ی سود و زیان، جنگ را عملی سودمند نمی یافتیم زیرا فتوحات در قبال خساراتش ارزش ندارد.((بایرون))  

حسب و نسب زن و شوهر از رفتاری كه هنگام پرخاش و جدال با هم دارند، نمایان می شود.((جرج برنارد شاو))  

در جدال و ستیزه، اولین مشت را بزن و محكم هم بزن.((جكسون براون))  

خشك سالی و بیماری در مقام مقایسه با جنگ، چیزی نیست زیرا خود این دو نیز ناشی از پیامدهای دشوار و ناهنجار جنگ هستند.((ویكتور هوگو))  

بانكها از ارتش آماده به جنگ، خطرناك ترند.((توماس جفرسون))  

انسان با جنگ از دنیا چشم می پوشد.((اسمیت))  

اگر مردم با این همه پول كه در راه جنگ خرج می كنند زمین بخرند، ارزانتر از زمین هایی می شود كه به وسیله ی جنگ و خونریزی به دست می آورند.((بنجامین فرانكلین))  

اگر ما از زیاده خواهی چشم پوشی كنیم جنگ هم تكرار نخواهد شد.((كورت توخلسكی))  

به كارگیری دخانیات، بیشتر از تمام جنگها انسان را به خاك سپرده است.((گوته))  

آغاز و پایان جنگ از راه خون صورت می گیرد.((همر))  

زندگی در زمان اكنون، فراهم آورنده ی چیزی است كه بیشتر مردم برای رسیدن به آن تلاش می كنند و چیزی جز آرامش نیست.((شری كارتر اسكات))  

همرزمان هوشیار برگزین و اگر خصم بر تو تیز گردید از او برمتاب. اما چون یقین كردی كه در برابر او تاب پایداری نداری به جنگ مكوش و با خصم پر توان میاشوب.((بزرگمهر))  

ما در بین كسانی كه با ما هم عقیده اند، احساس آرامش داریم، اما زمانی بزرگ می شویم كه در بین كسانی باشیم كه با ما هم عقیده نباشند.((فرانك))  

وقتی ثروتمندان جنگ به پا می كنند، این فقرا هستند كه می میرند.((ژان پل سارتر))  

در زندگی هیج چیز مهمتر از این نیست كه با قلب خود در آرامش باشی.((نینا كارین مونسن)) 

در میان همه رنجها و مصیبت ها تنها یاد خداوند انسان را آرامش می بخشد.((جرجی زیدان)) 

به زیبایی بیندیش، نه برای انگیزش، كه در جهت تعالی. زیبایی به هر جا آرامش می آورد، چه دست ساز انسان و چه طبیعی.((پاول ویلسون))  

از پیشداوری كردن دست بكش تا آرامش را تجربه كنی.((دیپاك چوپرا))  

یك جنگجوی راستین، پیش از جنگ پیروز است.((مارك فیشر))  

پذیرفتن نیك سرشتی خود همیشه آسانتر از رویارویی با دیگران و جنگیدن برای حقوق خویش است.((پائولو كوئیلو))  

آرامش، زن دل انگیزی است كه در نزدیكی دانایی خانه دارد.((اپیكارموس))  

پیش از رفتن به جنگ، یكی یا دو بار و پیش از رفتن به خواستگاری، سه بار برای خودت دعا كن.((یكی از دانشمندان لهستانی))  

ازدواج مثل اجرای یك نقشه جنگی است كه اگر در آن تنها یك اشتباه صورت بگیرد، جبرانش غیر ممكن خواهد بود.((بورنز))  

زندگی را همان گونه كه هست بپذیرید؛ در این زمان است كه آرزو محو می شود. سعی كنید همیشه شاد باشید، بدون اینكه برای این شادی دلیل خاصی وجود داشته باشد و اینگونه است كه به آرامش می رسید.((آنتونی رابینز))  

بهترین راه دستیابی به آرامش در زندگی، یافتن دوستی است كه به ندرت از ما چیزی خارج از حد توان می خواهد.((باربارا راسكین))  

در ارتباطات ما شادی و آرامش یكسان هستند؛ ما سبب شادی یكدیگر می شویم. او پیش تر به داستان هایم می خندید، اما یك روز گریه كرد؛ و من با استفاده از صدایش، قلبش را آگاه نمودم.((جین همیلتون))  

تنها آرامش و سكوت، سرچشمه ی نیروی ابدی و جاوید است.((داستایوسكی))  

در قانون هستی، شادی، آرامش و آزادی زمانی تحقق می یابند كه آنها را ببخشیم.((رالف والدو امرسون))  

هیچ كس را وادار به دو كار نكن: جنگیدن و زن گرفتن.((مثل عربی))  

كریسمس، زمان یا فصل خاصی نیست، بلكه شرایطی ذهنی است؛ شرایطی كه در آن صلح و آرامش را گرامی می داریم، خواهان نیكویی هستیم و گشاده دستی و بخشش، جزئی از وجودمان می گردد. این، روح حقیقی كریسمس است.((كالوین كولیج))  

دشمن، دوستی است كه منتظر دوست شدن است. این تنها امید برای این دنیای پُر از جنگ و ناسازگاری است.((اسقف دِسموند توتو))  

و این كریسمس برای سیاه است و برای سفید، برای زرد و برای سرخ؛ بگذار به هر گونه جنگی پایان دهیم.((جان لنون))  

زندگی لذتبخش است و مرگ آرامش بخش؛ در این میان، از جایی به جایی شدن رنج آور است.((آیزاك آسیموف))  

زنها جنگ را شروع می كنند و مردها آن را ادامه می دهند.((ارنست همینگوی))  

انسان زمانی تمام عیار، وحدت یافته، آرام، بارور و شادمان می شود كه فرآیند فردیت كامل گردد؛ زمانی كه خودآگاه و ناخودآگاه او بیاموزند كه در آرامش و یكرنگی با هم زندگی كنند و مكمل یكدیگر باشند.((ك.گ.یونگ))  

ما همگی رزم آوران پیكار زندگی هستیم، اما برخی پیشرویم و برخی دنباله رو.((جبران خلیل جبران))  

مهارت دریانورد در طوفان و شجاعت سرباز در میدان جنگ آشكار می گردد؛ باطن و سیرت مردم را در حین بدبختی و مصیبت آنها می توان شناخت.((دانیال حكیم))  

اگرچه جنگ برای اصلاح حال ملت و افزایش آبادانی آغاز می گردد، اما حقیقت این است كه در طی جنگ، بحران عظیمی در حیات اجتماعی و سیاسی پدیدار می شود.((رالف والدو امرسون))  

وقتی انسان آرامش را در خود نیابد، جستجوی آن در جای دیگر كار بیهوده ای است.((لاروشفوكو))  

اگر آموزش چیزی را پیش از پنج سالگی آغاز كنید و با وقار و آرامش فراوان آن را به گونه ای مداوم تكرار كنید برای ابد در ذهنتان باقی خواهد ماند. زیرا در مورد انسانها هم بسان حیوانات، آموزش تنها آنگاه با موفقیت همراه است كه از دوران كودكی آغاز شود.((آرتور شوپنهاور))  

ما بنا به عادت فقط چیزهایی را "تاریخ" می خوانیم كه به جنگ و صلح و سركوب سیاسی یا سیاست حزبی مربوط شود.((گونتر گراس))  

میدان جنگ می تواند میدان دوستی نیز باشد؛ اگر نیروهای دو طرف میدان به حقوق خویش بسنده كنند.((نادر شاه افشار))  

منبع: سایت ره پو


دل نوشته های من - چشمان ِ بسته یکشنبه 5 بهمن 1393
عمر گر خوش گذرد، زندگی نوح کم است یکشنبه 5 بهمن 1393
روزی که آهنگ هر حرف ، زندگی ست شنبه 4 بهمن 1393
دل نوشته های من - زمانِ خداگونه چهارشنبه 24 دی 1393
بی محبت هیچ کاری بر نمی آید مرا سه شنبه 23 دی 1393
باران و رود دوشنبه 22 دی 1393
دل نوشته های من - ذرات عشق یکشنبه 14 دی 1393
یک برنامه ی مطمئن یکشنبه 14 دی 1393
دل نوشته های من - ساحل امن خدا یکشنبه 30 آذر 1393
صبـح صادق نـدمد تـا شب یلدا نرود یکشنبه 30 آذر 1393
الاغ ساده لوح جمعه 7 آذر 1393
پیگیر و سخت کوش باش چهارشنبه 21 آبان 1393
ناگهان چقدر زود ، دیر می‌شود! دوشنبه 19 آبان 1393
حرف ِ حساب شنبه 17 آبان 1393
دل نوشته های من - اقیانوس ِ مهربانی شنبه 3 آبان 1393
من چه سبزم امروز شنبه 3 آبان 1393
دل نوشته های من - از جنس ِ خاک و خدا یکشنبه 27 مهر 1393
آرامش در اعتماد به خداست یکشنبه 27 مهر 1393
ذهن ما باغچه است چهارشنبه 26 شهریور 1393
دل نوشته های من - هیس !!! چهارشنبه 26 شهریور 1393
آجر نادانی سه شنبه 25 شهریور 1393
زلال کودکی چهارشنبه 29 مرداد 1393
دل نوشته های من - هر گردی گردو نیست سه شنبه 21 مرداد 1393
عرصه ی تقلید شنبه 18 مرداد 1393
چیزی به اسم آگاهی شنبه 18 مرداد 1393
دل نوشته های من - بذر نشاط جمعه 17 مرداد 1393
رقص آرام - دیوید اِل. وِدِر فورد پنجشنبه 16 مرداد 1393
قطره هایی را که با هم می روند چهارشنبه 15 مرداد 1393
دل نوشته های من - یه دنیا آرامش چهارشنبه 15 مرداد 1393
کشتزار دل چهارشنبه 1 مرداد 1393
لیست آخرین پستها
Change Language
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
نظرسنجی
    کدام بخش از مطالب بیشتر مورد توجه تان قرار گرفت؟


خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید: همان لحظه ای که تصور میکنی به آخر دنیا رسیده ای ؛ درست در نقطه آغاز هستی.