سخنان بزرگان درباره‌ی اراده و پشتكار

دوست می دارم آن را كه روان اش خویشتن، بر باد ده است و نه اهل سپاس خواستن است و نه سپاس گزاردن؛ زیرا كه همواره بخشنده است و به دور از پاییدن خویشتن.((نیچه))  

نه جایی كه از آن می آیید، بلكه جایی كه بدان روان اید شرف شما خواهد بود! اراده ی شما و پای شما كه می خواهد از شما برتر و فراتر رود شرف تازه ی شما خواهد بود.((نیچه))  

همواره هر چه خواهی بكن؛ اما نخست از آنان باش كه توانِ خواستن دارند.((نیچه))  

خواستن آزادی بخش است.((نیچه))  

اراده زندگی برتر و نیرومندتر در مفهوم ناچیز نبرد برای زندگی نیست، بلكه در اراده جنگ، اراده قدرت و اراده مافوق قدرت است!((نیچه))  

هنگامی كه قصد انجام كاری را كردید، باید درهای تردید را به طور كامل ببندید.((نیچه))  

اندیشه های ما، آری و نه گفتن های ما و اگر و اما گفتن های ما، همه با همان ضرورتی از درون ما رشد می كنند كه میوه از دل درخت؛ به هم مربوط و با هم خویشاوندند و همه از یك اراده، یك وضع جسمانی، یك خاك و یك خورشید نشان دارند.((نیچه))  

حقیقتی كه تو قصد آموختن آن را داری، هر چه انتزاعی تر باشد، باید حواس خود را بیشتر جلب آن كنی.((نیچه))  

ما می خواهیم ظرافت و دقت ریاضیات را تا آنجا كه ممكن است در همه علوم تسری دهیم. البته با این كار قصد نداریم چیزها را بهتر بشناسیم، بلكه تنها می خواهیم با اشیاء رابطه ای انسانی برقرار كنیم.((نیچه))  

هرجا انسان عمل كرده است، انسان خواسته است؛ تنها از طریق موجوداتی كه اراده دارند می توان عمل كرد.((نیچه))  

آن كسی بزرگترین است كه بتواند تنهاترین باشد، پنهان ترین، رهپویی متفاوت از دیگران، انسانی فراسوی نیك و بد، سرور فضیلت های خویش و لبریز از اراده.((نیچه))  

خواستن تنها، مكانیزمی آنقدر رایج است كه تقریباً از نظر پوشیده می ماند.((نیچه))  

اراده ناآزاد، همان اسطوره است. زیرا در زندگی حقیقی، تنها اراده های قوی و ضعیف وجود دارد.((نیچه))  

اینها ضعفا هستند كه اراده به سوی قدرت خودشان را به این صورت مخفی می كنند كه جهان دیگری بسازند؛ در حقیقت جهان افلاطونی همین است.((نیچه))  

نباید به علم وابسته شد، حتی اگر با ارزشمندترین یافته های خاص خود، قصد فریفتن ما را داشته باشد.((نیچه))  

اراده یك احساس نیست، بلكه شامل احساس های گوناگون است و نمی توان آن را از اندیشه جدا كرد. در عین حال، اراده یك شور است و كسی كه اراده می كند، به اشتباه اراده را با عمل یكسان می شمرد.((نیچه))  

حتی هراسناك‌‌ترین و دردناك‌ترین تجربه‌ها و احساسات را می‌توانید با میل و اراده‌ی خودتان دگرگون سازید.((آنتونی رابینز))  

چه پارادوكس شگفت‌انگیزی! هر زمان كه اراده می‌كنم با نادیده گرفتن خواسته‌هایم به دیگران كمك كنم تا چیزهایی را كه دوست دارند، به دست آورند، هم احساس شادمانی و خرسندی بیشتری می‌كنم و هم كامروا می‌شوم.((اسپنسر جانسون))  

همواره با چشم‌پوشی از اینكه چه پیشامدی در زندگی و در جهان بیرون روی می‌دهد، چَم و مفهومی كه به آن نسبت می‌دهید، با شما و به میل و اراده و گزینش خودتان است.((آنتونی رابینز))  

می‌بایست بدانید آنچه در كنترل، گزینش و اراده‌ی شماست، رویدادها و پدیده‌ها نیستند؛ تنها، مفهومی كه به رویدادها، امور و پدیده‌ها می‌‌دهید، در كنترل و به گزینش و اراده‌ی شماست.((آنتونی رابینز)) 


همواره خواسته‌ها و نیازهای خود را با كمك خواستن از دیگران و گردآوری دانسته‌ها و داده‌های بیشتری بخواهید، نه با محاكمه و بازخواست كردن دیگران.((آنتونی رابینز))  

هر احساسی كه شما با به كار بردن مواد مخدر به دست می‌آورید، بدانید كه اگر اراده كنید، بدون كاربرد آن موارد نیز به دست خواهید آورد.((ویلیام باروز))  

اراده برای بچه‌دار شدن، هدفی بسیار مهم و حیاتی است. با این هدف، قلب‌تان را از سینه بیرون می‌كشید و قلب شما تا ابد، از آنِ فرزندتان بوده و پیوسته دل نگران او خواهید بود.((الیزابت استون))  

فراموش نكنید كه با رد كردن هر وسوسه‌ی كوچك، كمی به توانا كردن اراده‌ی خود كمك كرده‌ایم، حال آنكه با رد كردن وسوسه‌های بزرگ، این نیرو چند برابر خواهد شد.((استیو چندلر))  

نیروی اراده و سامان شخصی را تنها خودتان می‌توانید در خودتان به وجود بیاورید؛ تنها باید اراده كنید.((استیو چندلر))  

نخستین گام برای بالا بردن نیروی اراده، باور كردن آن است.((استیو چندلر))  

اگر به نیروی اراده و توان خود باور داشته باشید، تیشه به ریشه‌ی كامیابی‌های خودتان زده‌اید.((استیو چندلر))  

هرگاه اراده كنید، می‌توانید با دوستانه رفتار كردن، احساس دوست داشتنی بودن نمایید.((آنتونی رابینز))  

آنچه سرانجام به زندگی انسان شكل می‌بخشد و سرنوشت او را رقم می‌زند، اراده‌ی او برای انجام كارهاست.((آنتونی رابینز))  

به باور من، پشتكار، بردباری و پایداری، بزرگترین سبب كامیابی است. با اینها می‌توان بر همه چیز و حتی طبیعت چیره شد.((راكفلر))  

دارایی، در دست كسانی كه دارای اراده ی نیرومند و تملك [ =داراشدگی ] نفس نیستند و یا نمی‌توانند امیال و هواهای نفسانی خویش را اداره كنند، به منزله‌ی دام و سرچشمه‌ی بلا و گرفتاری است.((اسمایلز))  

مرد عمل شاید آدم پولداری نباشد، ولی شخص با اراده ای است كه می‌داند در پی چیست و كجا باید برود.((مثل انگلیسی))  

ای انسان! خودت به یاری خود برخیز تا كامروا شوی.((بتهون))  

همه چیز روی زمین، نتیجه ی اراده ی آدمیان است، جز نیكی كه تنها نتیجه ی پذیرش كناره گرفتن آدمی است.((كریستین بوبن))  

هنگامی كه اراده می كنید به آرزو و یا هدفی برسید، هرگز اجازه ندهید هیچ كس یا هیچ چیزی شما را بازدارد.((اریك تِیلر))  

نیروی انگاره ی ما، ده بار توانمندتر از نیروی اراده است.((آنتونی رابینز))  

به هرچه كه اراده كنیم، می توانیم آن را انجام دهیم و مهم نیست كه در آغاز تا چه اندازه نشدنی به نظر می رسد.((؟))  

در برابر خورشید و ماه، بر انجام دادن كاری اراده می كنم كه از درون، شادمان ام می كند و دل ام بر آن گواهی می دهد.((رالف والدو امرسون))  

مهمترین كامیابی یی كه به دست آوردم، پرسیدن و خواستن از خویشتن بود.((جان پریسكورن))  

ثابت قدمی و داشتن پشتكار، یكی از عناصر كامیابی است.((هنری وادزورث لانگ‌فلو))  


كاری نیست كه نتوان با اراده از پیش برد. همه ی دشواریهایی كه برای من پیدا شده به یاری اراده و اقدام، از بین برده ام.((گوته))  

گرفتن تصمیم، اراده می خواهد و اجرای تصمیم، قدرت؛ اراده و قدرت دو بال نیكبختی هستند و بدون بال نباید پرید.((گوته))  

حتی هنگام مرگ نیز وابستگی به قوت اراده و نیروی خواستن در ما وجود دارد.((گوته))  

به میزان افراد بشر، نیكبختی وجود دارد، اما به دست آوردن همه ی آنها فقط یك كلید دارد؛ اراده.((گوته))  

انسان چنان آفریده شده كه می تواند اگر بخواهد و اراده كند، بدترین تجربه ها را از یاد ببرد.((شری كارتر اسكات))  

رویای من از قدرت اراده ام آغاز شد.((فرناندو پسوا))  

بهترین ویژگی در زندگی روزمره، نیروی محركه ای است كه به عمل منتهی می شود، یعنی اراده ی راسخ.((فرناندو پسوا))  

زندگی یعنی جوراب بافی به قصد هم نوعی. اما در كنارش افكار آزاد است و همه ی شاهزاده های جادو شده می توانند بروند و در پارك های خودشان قدم بزنند. همزمان میل عاج بافتنی از قسمت انتهایی دوباره و دوباره فرو می رود ... فاصله .... و دیگر هیچ ... .((فرناندو پسوا))  

درایت [ = دانایی ] را جایگزین قابلیت كردن، شكستن رابطه ی میان اراده و احساس و دلبستگی نداشتن نسبت به همه ی رفتارهای زندگی مادی، چیزهایی هستند كه انسان اگر بدان ها دست یازد، ارزشمندتر از خود زندگی است.((فرناندو پسوا))  

ما هرچه درباره ی چیزی كه اراده به دانستن اش را داریم بالاتر برویم، به همان نسبت از چیزی كه می دانیم نزول می كنیم.((فرناندو پسوا))  

انجام كارهای بزرگ تنها بوسیله ی رأی و اراده و مشیت و شور و قدرت و اختیار و آمریت و عقل پخته و رسایی كه زاده ی پیری و تجربت است به مرحله ی اجرا درمی آید.((سیسرون))  

نخستین ویژگی مورد نیاز یك مدیر، داشتن اراده است.((آندره موروا))  

عمل باید مقدم بر میل و اراده باشد.((پروفسور آلن))  

بدتر از همه آن است كه كسی آگاهی كامل داشته باشد و اراده كند عمل را انجام دهد و سپس آن را انجام ندهد.((ارسطو))  

راز استادكاری در این است كه هنرمند از واسطه ی هنریش تا حد امكان بهره برداری كند و آن را به زیر فرمان و خدمت اراده ی خود درآورد، بدون اینكه اراده ی واسطه ی هنری را به كرداری برخلاف طبیعت اش وادار ساخته باشد.((اریك نیوتن))  

عشق با بهره گیری از وجود هنرمند به اراده ی خود تحقق می بخشد و سرانجام، خویشتن را با ابزاری كه به گونه ای ناچیز قابل اندازه گیری هستند به بیان درمی آورد.((اریك نیوتن)) 

اگر طبیعت، زیبایی را تولید می كند، مسلماً از آن جهت نیست كه زیبایی در نفس خود چیزی خواستنی است، بلكه بدان سبب است كه زیبایی به گونه ای برای نوعی از انواع موجودات سودمند افتاده است.((اریك نیوتن))  

زیبایی مطلقاً فایده ای ندارد، زیرا هیچ گاه ابزار رسیدن به چیز دیگری نمی شود. زیبایی به طور مطلق خواستنی است، زیرا تمایل نهایی آدمی را برآورده می سازد.((اریك نیوتن))  

در هر دم از زندگی تان می توانید اراده كنید راه تازه ای را در پیش بگیرید و خودتان را از شیوه ی اندیشه ی فلج كننده ای كه شما را تاكنون، واپس نگه داشته است، رها سازید.((ریچارد گرهم))  

تنها، شخص كنجكاو است كه خواهد آموخت و تنها، انسان با اراده، بر موانع [ =بازدارنده های ] راه علم و دانش چیره خواهد شد.((پیتر مك ویلیام))  


همیشه راهی هست، به شرط آنكه در جستجوی پیدا كردن آن باشی و هرگز از خواستن و پرسیدن دست نكشی.((؟))  

شما ناگزیر از خواستن هستید. خواستن و پرسیدن، یكی از نیرومندترین رازهای كامیابی و خوشبختی است كه تاكنون نسبت بدان كوتاهی شده است.((پرسی راس))  

این باور تو است كه تو را به خواسته هایت می رساند، مگر اینكه شهامت خواستن آن را نداشته باشی.((جك كانفیلد))  

با ثبات قدم و پشتكار می توان به هدف رسید و سررشته ی زندگی را به دست گرفت.((جك كانفیلد))  

خواستن و تمنا كردن است كه پنهانی ترین و ژرفترین رویاهای ما را بال پرواز می دهد و عملی می كند.((جك كانفیلد))  

راز كامیابی، پرسیدن و خواستن است.((جك كانفیلد))  

اگر از خواستن و پرسیدن، چیزی به دست می آورید، ولی هیچ چیز را از دست نمی دهید، پس در خواستن و پرسیدن، تردید نكنید و آن را بخواهید.((كلمنت استون))  

رمز كامیابی، داشتن پشتكار و دلیری، با وجود ناكامی ها است.((زیگ زیگلار))  

برای اینكه با كامیابی به هدف خود برسید، داشتن پشتكار، بس نیست، بلكه باید با دقت به سوی آن پیش بروید.((زیگ زیگلار))  

تجربه نشان می دهد كه كامیابی، بیشتر به اراده، بستگی دارد تا به شایستگی.((چارلز باكستن))  

آنچه در درون شما است، بستگی به اراده ی خودتان دارد.((آنتونی رابینز))  

اگر اراده كنیم كه شیوه ی اندیشه، احساس و كنش های ما شایسته ی آن كسی باشد كه می خواهیم باشیم، تبدیل به آن فرد می شویم.((آنتونی رابینز))  

برای دستیابی به كسب و كار دلخواه و داشتن درآمد زیاد، محدودیتی وجود ندارد. آنچه كمیاب است، اراده ی پابرجا برای رسیدن به آنهاست.((وین دایر))  

بیشتر ما اگر اراده كنیم، می توانیم از این دنیا یك قصر یا یك زندان بسازیم.((سرجان لوباك)) 

بوسه‌ی خورشید برای پوزش خواستن و آواز پرندگان برای خنده و شادی است. انسان در باغچه از هر جای دیگری بر روی زمین به قلب خداوند نزدیكتر است.((داراتی گرنی))  

اراده كنید كه در پی عشق باشید، نه كاستی‌.((جرلد جامپولسكی))  

شادی، اراده‌ای است كه زحمت می‌كشد تا بر بازدارنده‌ها چیره شود و پیروزی را می‌شناسد.((ویلیام باتلرئیتس))  

كامیابی و شادمانی تو در درونت قرار دارد، اراده كن كه شاد بمانی، آن زمان، تو و شادمانی‌ات، میزبان نامریی دشواریها خواهید بود.((هلن كلر))  

برای اینكه تا ماورای وجود خود پیش بروید، ابتدا باید خودتان باشید و برای این كار به درك و فهم ویژه‌ای نیاز ندارید. تنها كافی است اراده كنید كه خود را همان‌گونه كه هستید، ببینید.((گای فینلی))  

همه ی آسیب ها و گزندهای این جهان، به جز مرگ، به سبب پایدار نبودن و نداشتن اراده ی استوار است.((مادام ژوفون))  


برخیز! سُستی مكن! پی دادِ راستی رو! راستان در این جهان و جهان دیگر به شادی بیارمند.((بودا))  

مهمترین گام برای رسیدن به خواسته، نخستین گام یا "درست خواستن" است.((فلورانس اسكاول شین))  

تنها به سه دلیل، یارای بازگو كردن سخن خود را داشته باشید؛ برای خواستن شفا، بركت و بهروزی.((مثل كهن))  

نمی توان به اصطلاح با قدرت اراده با دیگران ارتباط برقرار كرد و با كمك چماق، آنها را وادار به پدیرفتن باورها و نقطه نظرهای خود كرد.((آنتونی رابینز))  

تنبل ترین و سست اراده ترین افراد جامعه بیش از همه شكوه و شكایت دارند؛ بدترین اقسام چرخها چرخی است كه سر و صدا و هیاهوی آن زیادتر است.((اسمایلز))  

جدیت و پشتكار، مقصد را نزدیك می كند.((فریدریش شیلر))  

فرد با اراده در پیچ و خمهای زندگی هیچ گاه با ناامیدی روبرو نخواهد شد.((ناپلئون بناپارت)) 

برای پیشرفت سه چیز لازم است : اول پشتكار، دوم پشتكار و سوم پشتكار.((لرد آویبوری)) 

كسی كه به پشتكار خود اعتماد دارد، ارزشی برای شانس قایل نیست.((مثل ژاپنی))  

صاحب اراده تنها پیش مرگ زانو می زند و آنهم در تمام طول عمرش بیش از یك مرتبه نیست.((نظام وفا))  

بدون مرگ، زندگی اهمیت و ارزشی نداشت. زیرا ترس از مرگ است كه زندگی را در نظر ما اینقدر لذت بخش و خواستنی جلوه می دهد.((موریس مترلینگ))  

ایمان به حقیقت را هدف و مقصد اساسی زندگی خود قرار دادن و تكالیف را از روی وجدان به جا آوردن، طبع مرد را بلندتر و كاملتر می سازد. یكی را دوست داشتن و حیات او را آرزو كردن و دیگری را دشمن داشتن و مرگ او را خواستن، ناگزیر طبع آدمی را تاریك می سازد.((كنفوسیوس))  

هیچ چیز جای استقامت و پشتكار را نمی گیرد؛ از استعداد و نبوغ هیچ كاری ساخته نیست.((كن بلانچارد))  

كشورهای پیشرفته از فقر درك و فهم، فقر اراده، تنهایی و فقدان عشق و معنویت رنج می برند. امروزه بیماری وحشتناك تر از این در جهان وجود ندارد.((مادر ترزا))  

ای انسان! خود به یاری خود برخیز!((لودویگ وان بتهوون))  

با شلاق اراده می توان اسبی وحشی و سركش را رام كرد.((راسین))  

اراده قوی است كه به همه قوای دیگر حكمرانی می كند؛ به شرطی كه ما آن را با قوه عقل هموار سازیم.((دوفون))  

همین قدر كه برای به دست آوردن آرزویی اراده كنیم، یك گام بلند در راه نیل بدان برداشته ایم.((سی فوستر))  

اراده مرد، باعث خوشبختی اوست.((شچدرین))  

من دریافته ام كه انسانی هر اندازه مصمم به خوشبخت زیستن باشد، به همان اندازه خوشبخت و سعادتمند زندگی خواهد كرد.((آبراهام لینكلن))


آن كس كه اراده و استقامت دارد، روی شكست را نمی بیند.((موریس مترلینگ))  

هرگاه كسی برای دفاع از حقش برخاست، تو هم با او برخیز . اگر بنشینی، "حق" را تنها رها كرده ای نه برپاخاسته را.((آبراهام لینكلن))  

اراده از آن مرد كور نیرومندی است كه بر دوش خود مرد شل بینایی را می برد تا او را رهبری كند.((آرتور شوپنهاور))  

اراده محكم و متین كه بخواهد به هر كس آنچه سزاوار اوست بدهد، عدالت نام دارد.((اولپن))  

اگر سخنان تو را اراده و عمل دنبال نكند، پس از كجا می توان ارج و بهای تو را شناخت؟ دوست عزیزم همیشه این گونه بوده و باز هم این گونه خواهد ماند. ناتوانی برای خود قانونی دارد، اما اراده جز كامیابی قانونی نمی شناسد.((فریدریش شیلر))  

اگر با شخص مباحثه كنیم و تمام قدرت استدلال و بیان خود را به كار اندازیم، چقدر ناراحت و خشمگین خواهیم شد، زمانی كه بفهمیم طرف [ مقابل ] نمی خواهد بفهمد و ما با اراده او سر و كار داریم؛ اینجاست كه منطق بی فایده است.((آرتور شوپنهاور))  

خودرایی و خودبینی، همه كام و مراد خود طلبیدن و دیگران را نامراد و خوار و زبون خواستن، راه اهرمن و دل به نیكی سپردن، راه یزدان است.((بزرگمهر))  

دنیا به حرف كسی گوش می دهد كه دارای اراده ای قوی است و می داند كه به كدامین سو می رود.((گالیله))  

یك اراده قوی بر همه چیز حتی بر زمان غلبه می كند.((شاتوبریان))  

نتیجه اراده ضعیف، حرف است و نتیجه اراده قوی، عمل.((گوستاولوبون))  

در بیشتر موارد چنین به نظر می رسد كه حتی مرگ نیز به قدرت اراده و خواست ما بستگی دارد.((مثل آلمانی))  

دانستن بدون خواستن هرگز توانستن به بار نمی آورد.((گوستاولوبن))  

خشم و دشمنی را به درگاه مردان با اراده راهی نیست.((سقراط))  

من می خواهم؛ جمله ای است كه از اراده قوی سرچشمه گرفته است.((اوژن))  

خواسته های خود را در میان دو دیوار محكم اراده و عقل زندانی كنید.((ارسطو))  

پیروزی یعنی اراده كردن.((ناپلئون بناپارت))  

برای مردی كه اراده دارد، هیچ چیز غیر ممكن نیست.((میرابو))  

با داشتن اراده قوی، مالك همه چیز هستید.((گوته))  

ارزش چه چیزی بیشتر از طلاست؟ الماس، چه چیزی از الماس گرانبهاتر است؟ اراده!((بنجامین فرانكلین))  

بهترین زمان برای تربیت اراده، ایام جوانی است.((فیثاغورث))  

رمز پیروزی، اراده است.((روبرتسون))  

بالاترین رمز كامیابی اینست كه انسان چیزی بگوید و كاری بكند و چیزی را بخواهد كه دیگران معمولاً آنرا نمی گویند و نمی كنند و نمی خواهند، یا در گفتن و كردن و خواستن آن تردید دارند.((سعید نفیسی))  

شرط پیروزی، داشتن یك اراده قوی است و شرایط دیگر اهمیت چندانی ندارد.((گوته))  

تفاوت ورزشكاران از لحاظ مهارتهای بدنی چندان مهم نیست. آنچه ورزشكاران خوب را از قهرمان های بزرگ متفاوت می كند میزان اراده و پشتكار است.((آنتونی رابینز))  

زندگی همچون رودخانه است؛ همیشه جریان دارد و اگر مسیر خود را آگاهانه و با اراده معین نكنید دستخوش امواج آن خواهید شد.((آنتونی رابینز))  

تبعید، تنهـا یـك مفهوم جغرافیـایی نیست، بلكـه بیشتر یـك مفهوم درونی، عاطفی و فرهنگی است. تبعید، حسرت خواستن هـایـی است كه در حیرت نتوانستن ها پرپر می شوند و می سوزند ... و تبعیدی، كسی است كه تنها از پشت شیشـه های اشك، میهن و مجبوب خویـش را به یاد می آورد.((علی میرفطروس))  

اگر اراده ای نباشد عشقی در كار نیست.((ماهاتما گاندی.))  

من دریافته ام كه ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند كه اراده كنیم چنین ایده هایی را داشته باشیم.((چارلی چاپلین))  

بسیاری از افراد مانند واگن های قطار باید به كار كشانده شوند. تنها عده ی كمی مانند لوكوموتیو هستند كه می توانند خود با اراده و اختیار خود كار كنند و یا دیگران را وادار به كار نمایند.((هربرت كاسون))  

مردم از من می پرسند چه زمان قصد بازنشستگی دا رم. من به آنها می گویم هم اكنون هم بازنشسته هستم. من آن چیزی را كه سرگرم انجامش هستم كار نمی دانم.((نورمن برودسكی))  

هر چه بیشتر عمر می كنم بیشتر خاطر جمع می شوم كه تفاوت عمده ی انسانها، تفاوت بین انسان ضعیف و قوی، بین انسان بزرگ و كوچك، میزان توانایی یا اراده ی استوار و خلل ناپذیر آنهاست. به این معنی كه انسان قدرتمند هنگامی كه هدفی را برای خود مشخص می كند دو راه بیشتر پیش رو ندارد: یا مرگ یا پیروزی.((توماس فاول باكستون))  

خطاها، گناهها و ناكامی های بیشتر مردم از نداشتن اراده است.((كاظم زاده ایرانشهر))  

خواستن توانستن است؛ بخواه تا بتوانی.((كاظم زاده ایرانشهر))  

انسانها با اشتراك در تولید اجتماعی وارد روابط معینی می شوند كه گریزناپذیر و مستقل از اراده هایشان است.((كارل هنریش ماركس))  

نیرومندترین اهرمها، اراده است.((ساموئل بكت))  

موفقیت در آرزوها، نسبت مستقیم با قدرت اراده ی ما دارد.((دیل كارنگی))  

نیروی دانش و معرفت، بدون اراده ی قوی مانند درخت بی بار است.((ایرانشهر))  

با یك اراده ی نیرومند، شرایط دیگر چندان اهمیت ندارد.((گوته))  

دشواری ها نمی توانند مرا شكست دهند. هر مشكلی در برابر اراده ی بی چون و چرای من تسلیم می شود.((لئوناردو داوینچی))  

در آوردگاه پهناور دنیا، در اردوی زندگی، چون گوسفندانی مباش كه بی اراده رانده می شوند؛ قهرمانی باش در تكاپو.((هنری وادزورث لانگ‌فلو)) 


به یاد داشته باش كه برای موفقیت، بیش از هر چیز به اراده و تصمیم نیاز داری.((آبراهام لینكلن))  

مردم، توان و نیرو دارند؛ اراده ندارند.((ویكتور هوگو))  

كسی كه اراده ای ضعیف دارد بینش او با هر شكست تغییر می كند.((ادگار آلن پو))  

اراده به گونه ای طبیعی و خود به خود تكمیل می شود؛ به شرط آنكه آموزش و پرورش نادرست سد راهش نشود.((فیثاغورث))  

به هنگام عزیمت و در لحظه های حساس زندگی، انسان هایی كه توانایی بررسی كرده های خویش را دارند به اراده ای قوی دست می یابند.((لئو نیكولایویچ تولستوی))  

موفقیت نیز ناشی از آغازگری و ابتكار، پشتكار و بیان روشن عشق و محبت ژرف قلبی است.((آنتونی رابینز))  

وقتی ما در جستجوی ساختارها هستیم از متغیرها بی خبر می مانیم. فرهنگ و شیوه های قومی هر لحظه تغییر می كند، پس روش ساختارگراها نمی تواند درست باشد و یك متن هرگز مفهوم حقیقی خودش را آشكار نمی كند، زیرا مؤلف آن متن حضور ندارد و هر بیننده و یا هركس كه آن متن را قرائت كند، می تواند دریافتی متفاوت از قصد و هدف مؤلف داشته باشد.((ژاك دریدا))  

اراده های ضعیف به صورت حرف و گفتار خودنمایی می كنند، در حالی كه اراده های قوی جز در لباس عمل و كردار پدیدار نمی شوند.((گوستاو لوبون))  

اراده بهترین راهنمای طبیعت است.((اسمایلز))  

اراده انسانی، در كنار سرنوشت او ایستاده و چرخ تكامل او را اداره می كند.((فیثاغورث))  

نیرومندترین اهرمها اراده است.((اسمایلز))  

زمانی كه نویسنده برای نوشتن می نشیند، اراده می كند كه نویسنده ی خوبی شود یا نه.((ماریو بارگاس یوسا))  

شما نمی توانید با قصد انجام یك كار به شهرت برسید.((هنری فورد))  

برای رسیدن به هدف، اراده، توان و صبر نیاز است.((حسین بهزاد))  

هنر، گونه ای رستگاری است؛ ما را از خواستن، یعنی درد و رنج، آزادی می بخشد و تصاویر زندگانی را دلربا می سازد.((آرتور شوپنهاور))  

تنها یك روش برای رسیدن به سعادت وجود دارد و آن، پایان دادن به نگرانی در مورد مسایلی است كه فراسوی نیروی اراده ی ما هستند.((اپیكتتوس))  

وجود ما به منزله باغی است كه اراده ی ما باغبان آن است.((ویلیام شكسپیر))  

عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری، در جهت پیشرفت رشد دومی.((اسكات پك))  

مصمم به نیك بختی باش، نیك بخت می شوی.((آبراهام لینكلن))  

انسان هرگز حتی به مرگ هم تسلیم نمی شود، مگر زمانی كه اراده اش ضعیف باشد.((ادكار آلن پو))


فضایی بین پندار و عمل وجود دارد كه با پشتكار پیموده می شود.((جبران خلیل جبران))  

افراد سست اراده همیشه منتظر معجزه ها و رویدادهای شگفت انگیزند، اما افراد قوی، خود، آفریننده ی معجزه ها و رویدادهای شگفت انگیز هستند.((ژان ژاك روسو))  

پیروزی با كسانی است كه پشتكار بیشتری دارند.((ناپلئون هیل))  

پیوسته امواج شادی و اندوه از دو طرف ما می گذرد؛ استفاده از آنها به اراده ی خودمان بستگی دارد.((ابوالعلاء))  

ای بشر گرچه خلق شده ای، برخیز و ثابت كن كه اشرف مخلوقاتی.((توماس كارلایل))  

زندگی خوب، زندگی شاد است. البته قصد من این نیست كه اگر شما خوب باشید حتما شاد خواهید بود. منظور من این است كه اگر شما شاد باشید خوب زندگی خواهید كرد.((برتراند راسل))  

آن كه در آرزوی دیدن زیبایی های جهان هستی عزم سفر كند، زمانی به گمشده خویش دست خواهد یافت كه آن را در بطن خود پرورده باشد.((رالف والدو امرسون))  

سست اراده كسی است كه با هر شكستی بینش او نیز تغییر می یابد.((ادگارآلن پو))  

عشق برای مرد [ گونه ای ] از احساسات عمیق و غیر ارادی نیست، بلكه قصد و عقیده است.((مادام دوژیرادرن))  

شاید تو قصد یاری رسانی داشته باشی، اما اگر انرژی شادمانی در وجود تو نباشد، اگر تو از این انرِژی سرشار نباشی، ناگزیر آسیب خواهی رساند.((اشو))  

هر عدم تناسب بین اراده و خرد به بدبختی انسان منجر می گردد.((آرتور شوپنهاور))  

آن كه می خواهد كارهای بزرگ انجام دهد باید چشم به آیندگان بدوزد و با عزم راسخ برای نسلهای در راه فعالیت كند.((آرتور شوپنهاور))  

من كمترین ارزشی برای مطالعاتی كه صرفاً به قصد امرار معاش باشد قایل نیستم.((آرتور شوپنهاور))  

آنجا كه مرد به صحت و اهمیت افكارش ایمان دارد، آن ندا و شوق لازم برای پشتكار و تلاش بی وقفه جهت كشف روشن ترین، سودمندترین و پرقدرت ترین بیان آن افكار در او طنین افكن می شود.((آرتور شوپنهاور))  

نویسنده باید در وقت خواننده، در تمركز حواس و پشتكار او صرفه جو باشد.((آرتور شوپنهاور))  

در جهان واقعی، پس از اراده حیات، این عشق است كه خود را به عنوان قویترین و فعال ترین همه ی محركها به نمایش می گذارد.((آرتور شوپنهاور))  

آن عملی كه اراده حیات به واسطه ی آن خود را اثبات می كند و انسان به هستی می آید، عملی است كه همه در ژرفنای وجودشان از آن شرم دارند و به دقت بر آن سرپوش می گذارند.((آرتور شوپنهاور))  

انكار اراده حیات تنها با روا داشتن خشونتی دردآور بر خویش مقدور می گردد.((آرتور شوپنهاور))  

اراده حیات مطلقاً و در هر زمان خواهان زندگی است.((آرتور شوپنهاور))  

هر خشنودی كه به دست می آید تخمه ی امیال دیگری را با خود دارد؛ زیرا امیال و خواهش های اراده ی شخصی را پایانی نیست.((آرتور شوپنهاور)) 


استعداد بزرگ بدون اراده بزرگ وجود ندارد.((اونوره دو بالزاك))  

انسان همیشه برای چیزهایی كه آرزو می كند قدرت كافی دارد؛ فقط سستی اراده است كه نمی گذارد او در راه رسیدن به آرزوی خود گام بردارد.((ژان ژاك روسو))  

كسی كه دارای عزمی راسخ است، جهان را مطابق میل خویش عوض می كند.((گوته))  

كیست كه نداند مردان بزرگ از درون كاخهای فرو ریخته به قصد انتقام بیرون می آیند؛ انتقام از خراب كننده. ندایی در درونم می گفت : برخیز، ایران تو را فراخوانده است و برخواستم.((نادر شاه افشار))  

داشتن پشتكار، تفاوت ظریف بین شكست و كامیابی است.((سارنف))  

هشدار! تنها به عزم نیاز اگر به معبد درون شوید، هرگز هیچ نیابید.((جبران خلیل جبران))  

از تمام صفاتی كه برای پرورش جسم و جان شما سودمند است، هیچ یك به سودمندی تصمیم و اراده نیست.((پوشه))  

از ویژگیهای زمان ما این است كه متأسفانه فقط افراد پست و پلید، دارای اراده و پشتكار هستند.((آلفرد كاپو))  

بزرگترین تفاوت انسان و حیوان، فهم و اندیشه نیست، بلكه اراده و اختیار او است.((ژان ژاك روسو))  

با عزم راسخ كار كنید، اسیر دست سرنوشت نشوید.((جان ماكسول))  

دست و پنجه نرم كردن با مشكلات بر عزم راسخ اشخاص می افزاید.((جان ماكسول))  

زندگانی را می توان به سنگ چاقو تیزكنی تشبیه كرد. تیز شدن چاقو یا بریدن دست نتیجه ی نیت و قصد ما است.((جان ماكسول))  

اعتقاد یعنی یقین درونی، ایمان یعنی عمل بیرونی. اگر عزم و اراده خود را به زبان بیاورید علاوه بر تشویق شدن، احساس مسئولیت خواهید كرد.((جان ماكسول))  

زندگی برای هیچ كس آسان نیست. اما كه چه؟ باید پشتكار و از همه مهمتر اعتماد به نفس داشته باشیم. باید باور كنیم كه هر یك برای انجام كاری استعداد داریم و آن كار باید انجام شود.((ماری كوری))  

كار خوب و كیفیت بالا امری تصادفی نیست، بلكه نتیجه اراده مصمم، تلاش صادقانه و اجرای ماهرانه است؛ نشانه انتخاب گزینه عاقلانه از بین گزینه های گوناگون است.((ویلا فوستر)) 

كسانی كه بیش از اندازه فكر می كنند، تهی از اراده و تصمیم اند.((ناپلئون بناپارت))  

در مورد همه ی نو آوریها و خلاقیت ها یك حقیقت ابتدایی وجود دارد: از لحظه ای كه شخص به طور قطع مصمم به كاری می شود، همه ی امدادهای غیبی به كمك او می آیند.((گوته)) 

هفت بار كه افتادی، برای هشتمین بار برخیز.((مثل ژاپنی))  

فقط دانستن كافی نیست، باید به كار گرفت، فقط خواستن كافی نیست، باید انجام داد.((بروس لی))  

راه ما چمن نرم نیست؛ مسیر كوهی است پر از تخته سنگ، كه به بالا می رود، به جلو، به سمت خورشید.((راث وست هایمر))  


اگر اراده كنید و پایداری داشته باشید، بی شك موفق خواهید شد.((رالف والدو امرسون)) 

اگر ما به قدر كافی اراده داشته باشیم، به قدر كافی هم وسایل پیدا خواهیم كرد.((میلتون))  

آدم ها تهی از توانایی نیستند، تهی از اراده اند.((ویكتور هوگو))  

تلاش و پشتكار و میانه روی، برای انسان ایجاد خوشبختی خواهد كرد.((بنجامین فرانكلین)) 

به هر كاری كه اراده كنیم تواناییم، اگر آن گونه كه سزاوار است پیگیر باشیم.((هلن كلر))  

هركس قادر به تملك و اراده نفس خود باشد، آزادی حقیقی را به دست آورده است.((پرسلیس))  

بزرگترین امید آن است كه امید را به قصد كشت، كتك بزنیم.((جان اشتاین بك))  

انسانی كه عزم به تنها زیستن نموده است، باید از خانه و كاشانه خویش به همان نسبت دوری جوید كه از جامعه. من به هنگام مطالعه و نوشتن، احساس تنهایی نمی كنم، هرچند كه در اطرافم هیچ كس نباشد. اما اگر كسی می خواهد تنها باشد، ستارگان آسمان را به او نشان بده.((رالف والدو امرسون))  

آدم بدبخت تمام لوازم خوشبخت بودن را در اختیا ر دارد، به جز اراده خوشبختی.((؟))  

خشم و غضب را به درگاه مردان با اراده راهی نیست.((سقراط))  

رهبران موفق هیچ گاه دست از آموختن بر نمی دارند. فرایند آموختن هرگز تمام نمی شود و پیوسته آموختن پیامد چیرگی بر خویشتن و پشتكار است.((جان ماكسول))  

پوزش خواستن پس از اشتباه زیباست، حتی اگر از یك كودك باشد.((اُرد بزرگ))  

مرد با اراده مردی است كه شخصیت انفرادی خود را در اجتماع گم نمی كند و شجاعت آن را دارد كه باورهای خاص خود را آشكار نماید.((اسكار وایلد))  

من دیده ام كه درجه سعادت اشخاص بستگی به اراده و میل خود آنها دارد.((آبراهام لینكلن))  

آب قطره قطره می چكد و با پایداری و سماجت، سنگ بزرگ را سوراخ می كند؛ موش با پشتكار و استقامت موفق به پاره كردن رشته محكمی از سیم می شود و ضربه های پی در پی تبری كوچك، درخت كهن را از پای در می آورد.((بنجامین فرانكلین))  

مردی كه دارای عزمی نیرومند و اخلاقی متین است، هرگز فضیلت اخلاقی خود را فدای هوس های زندگی نمی كند. آری مردانی در این جهان زندگی كرده اند كه برای تكمیل و حفظ فضایل اخلاقی، جسم و جان خود را فدا ساخته اند.((كنفسیوس))

منبع: سایت ره پو


دل نوشته های من - چشمان ِ بسته یکشنبه 5 بهمن 1393
عمر گر خوش گذرد، زندگی نوح کم است یکشنبه 5 بهمن 1393
روزی که آهنگ هر حرف ، زندگی ست شنبه 4 بهمن 1393
دل نوشته های من - زمانِ خداگونه چهارشنبه 24 دی 1393
بی محبت هیچ کاری بر نمی آید مرا سه شنبه 23 دی 1393
باران و رود دوشنبه 22 دی 1393
دل نوشته های من - ذرات عشق یکشنبه 14 دی 1393
یک برنامه ی مطمئن یکشنبه 14 دی 1393
دل نوشته های من - ساحل امن خدا یکشنبه 30 آذر 1393
صبـح صادق نـدمد تـا شب یلدا نرود یکشنبه 30 آذر 1393
الاغ ساده لوح جمعه 7 آذر 1393
پیگیر و سخت کوش باش چهارشنبه 21 آبان 1393
ناگهان چقدر زود ، دیر می‌شود! دوشنبه 19 آبان 1393
حرف ِ حساب شنبه 17 آبان 1393
دل نوشته های من - اقیانوس ِ مهربانی شنبه 3 آبان 1393
من چه سبزم امروز شنبه 3 آبان 1393
دل نوشته های من - از جنس ِ خاک و خدا یکشنبه 27 مهر 1393
آرامش در اعتماد به خداست یکشنبه 27 مهر 1393
ذهن ما باغچه است چهارشنبه 26 شهریور 1393
دل نوشته های من - هیس !!! چهارشنبه 26 شهریور 1393
آجر نادانی سه شنبه 25 شهریور 1393
زلال کودکی چهارشنبه 29 مرداد 1393
دل نوشته های من - هر گردی گردو نیست سه شنبه 21 مرداد 1393
عرصه ی تقلید شنبه 18 مرداد 1393
چیزی به اسم آگاهی شنبه 18 مرداد 1393
دل نوشته های من - بذر نشاط جمعه 17 مرداد 1393
رقص آرام - دیوید اِل. وِدِر فورد پنجشنبه 16 مرداد 1393
قطره هایی را که با هم می روند چهارشنبه 15 مرداد 1393
دل نوشته های من - یه دنیا آرامش چهارشنبه 15 مرداد 1393
کشتزار دل چهارشنبه 1 مرداد 1393
لیست آخرین پستها
Change Language
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
نظرسنجی
    کدام بخش از مطالب بیشتر مورد توجه تان قرار گرفت؟


خدا زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید: همان لحظه ای که تصور میکنی به آخر دنیا رسیده ای ؛ درست در نقطه آغاز هستی.